dsc_12251

Dumitru Bezem – pictura

Reclame

Titi Nechita – Mireasma florilor de tei

La umbra teiului adesea fac popas
Să-mi amintesc de acea vreme timpurie
Când rătăceam precum un câine de pripas,
Şi n-aveam griji de viaţa care va să vie!

Cu gândul dus, prin ramuri eu mă ascundeam
Tot căţărându-mă pe-o rază purpurie,
Cătând spre cer un colţ de rai îmi construiam;
Crâmpei de vis ţesut precum o broderie. >>>

Cornelia Păun Heinzel – O bursă “Goethe“ Institut Műnchen

PaunBursa “Goethe“ Institut de la München la care am fost selectată și la care am participat recent a fost un eveniment inedit, printre multitudinea de formări în care am fost angrenată, simultan cu activitatea mea didactică, desfășurată de-a lungul anilor, deoarece m-a călăuzit cu gândul, cu nostalgie, în perioada primei mele studenții, cu colegi selectați pe criterii severe, deosebit de dotați din punct de vedere intelectual, dornici de a învăța, cu profesori comprehensivi , aflați la un ridicat nivel de pregătire , ce le conferea reale calități de predare și evaluare.
Se spune că o discuție cu un om inteligent este o plăcere. O activitate de formare desfășurată cu astfel de oameni este însă deosebită și o raritate în ziua de astăzi. . Cursul “Multimedia Führerschein“ desfășurat la “Goethe“ Institut München oferă un cadru elevat, într-o atmosferă dominată de profesori cu grad înalt de inteligență, cu pregătire superioară, de pe toate continentele lumii, mânați de aceeași dorință, de a se perfecționa în domeniul multimediei, respectiv al internetului, în didactica limbii germane
Noutatea care m-a surprins cu adevărat, – comparativ cu ceea ce cunoșteam eu, a fost constatarea că, din cel mai ascuns ungher al Europei, până în cel mai sălbatic colț al Americii Latine sau al îndepărtatei Africi, cunoașterea limbii germane este valorizată și cunoscătorii ei apreciați la adevărata lor experiență și competență. >>>

Vavila Popovici – Solidaritatea

POPOVICI-Vavila-wb[1] - CopyAvem nevoie unii de alții!
„O familie trebuie să fie unită şi solidară, căci altfel nenorocul bate la uşă.” Thomas Mann

Solidaritatea este coeziunea socială bazată pe dependența indivizilor unul față de celălalt în cadrul societăților avansate. În societățile simple ea se bazează în principal pe rudenie și valori comune. În cele complexe, există alți factori care contribuie la sentimentul de solidaritate socială.
Solidaritatea socială constituie un ansamblu de interese, idei, credinţe, sentimente şi opinii care creează un scop, o dorinţă pentru un mod unitar de acţiune şi reprezintă un mediu care generează capital social. Politica socială este dusă în general în favoarea acestei atitudini de solidaritate, având în vedere programe şi acţiuni îndreptate spre rezolvarea diferitelor probleme sociale. Acest proces cuprinde deopotrivă implicarea autorităţilor publice, acţiunile organizaţiilor neguvernamentale şi acţiunile persoanelor individuale, reunind sectoarele public, privat şi societatea civilă. Politica socială se defineşte în cadrul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii cu referire la alocarea resurselor şi nivelul bunăstării populaţiei. >>>