Gheorghe A. M. Ciobanu – De ,,Înălţare”, la Cordun, popas înălţător

Gh.A.M.CiobanuCordunul, în ,,multiplă” sărbătoare. Cordunul, acest până mai ieri, un ,,..sat patriarhal”, iar astăzi, o ,,metropolă” în devenire, a fost, în zilele din urmă, în haine festive, ajunsă, de ce nu, chiar la dimensiune de ,,Festival”. O simbioză fericită de ,,sacru cu profan”, de amintiri şi perspective, de omagieri şi preţuire. Un ,,fenomen de masă”, petrecut într-o aşezare statornică, cu oameni gospodari din ,,moşi-strămoşi”, ce s-a impus de la un an la altul, în istoria acestor locuri şi economic sau religios dar şi în zămisliri intelectuale.
Vom poposi la un alt moment valoric al acestei zile de excepţie pentru Cordun, acel al conferirii solemne al Titlului de ,,Cetăţean de Onoare” cu apartenenţă locală. Au fost 14 nominalizări, nu numai declarative, ci şi însoţite de o amplă motivaţie ,,pro” pentru fiecare.
Dorim mult să-i omagiem şi noi, într-o succesiune alfabetică, aşa cum o cer şi uzanţele oficiale. Acatincăi Ioan (colonel), Balint Filip (primul primar liber ales după 1989), Chelaru Ioan (senator), Diaconu Adrian (inginer, actual primar al Cordunului), Dumitrache Toader (inginer), Ghideanu Tudor (profesor universitar), Jicmon Ioan (preot), Panaite Nica (economist), Pelin Ioan (preot, veteran de război), Jesus Arturo Sagredo Fernandez (profesor) şi Spoială Nicolae (consilier). Au fost omagiaţi post-mortem, cu acelaşi Titlu: Feraru Petrică (economist), Ionescu Adrian (profesor) şi Tudor Constantin (funcţionar).
Diplome de Onoare au fost conferite ziaristei Cristiana Bortaş, coautoare la Monografia Cordun şi editoarei, scriitoarei Emilia Ţuţuianu-Dospinescu, coautoare şi editoare a ultimei ediţii a volumului Monografia Cordun.


Ca un moment, special programat, al acestei festivităţi, a fost lansarea acestei ultime ediţii a Monografiei Cordun, acest ,,Hronic” contemporan al existării Cordunului, o istorie documentată şi bogat ilustrată a acestei aşezări umane, atât de implantată în realitatea istorică, împreună cu alte două volume apartenente Cordunului: Aşezara dacilor liberi de la Simioneşti autor istoric doctor Vasile Ursachi şi volumul de poezie al artistului originar din Cordun, Gheorghe Stoica, apărute la editura Muşatinia. O contribuţie de o aceeaşi altitudine a fost şi cea a măiestritului creator de ,,nemurire” în timp, prin Arta fotografică şi prin bagheta-i proprie, prin care ordonează, estetic, succesiuni inedite de ,,unghiuri de vedere” – ,,montagnardul” Dorin Dospinescu.
Aplaudăm şi cu entuziasm şi sincer, această preţuire, deocamdată doar câtorva, care a fost dăruită, prin ,,de Onoare”, la cei ce ,,dau” onoare unui loc natal şi unei Patrii. E imposibil şi nu se cuvine a formula o ierarhizare tuturor celor de mai sus, tuturor celor cu ,,Buletin” de Cordun, de la conducerea de ieri şi până la aceea de lângă noi, de la birourile administrative şi până la biblioteci, aşa cum, minunat, poporul zice, ,,de la Vlădică, până la opincă”.
O sărbătoare a unei localităţi, o aşezare ce a făcut din dăruire, sărbătoare.

Şi Seniorul întru cultură – universitarul Tudor Ghideanu – apartenent Cordunului natal, iar spiritualiceşte, naţional şi internaţional, a fost omagiat şi acum, cu o,,Onoare” de suflet, pornită din ,,geografia” sa de naştere. Ca demiurg al gândului înalt, un evantai enciclopedic, dar şi un univers prolific, de sensuri şi sinteze. Ca demiurg, emană constelaţii inedite de interpretări proprii.
Pentru Maestru, gândirea umană trebuie să oscileze între cascade de idei şi erupţii vulcanice de noi înţelesuri. Un cărturar moldav, vizionar, ca ardeleanul Blaga şi gânditor de înălţime, precum ,,Infinitul” munteanului Brâncuşi. A dovedit a fi şi un subtil ,,Melchisedekolog”, acel Episcop care, în trecut, a păstorit şi peste ,,ţinutul” cordunean.
Mai zăbovisem, cu preţuire şi la mult numeroasele sale tipărituri ce, împreună, se constituie într-un adevărat ,,lanţ muntos” de înţelepciune.
Din volumele sale, unele sunt editate de editura romaşcană,,Muşatinia”, gospodărită ,,la zi” de către sensibila discipolă a condeiului, corduneanca prin adopţie, Emilia Ţuţuianu-Dospinescu. O Editură ce-şi are şi o revistă de extensie planetară – ,,Melidonium” – care merge ,,braţ la braţ” cu ,,Internetul”. O Editură cu o rodnicie impresionantă şi ca tematică şi ca ,,noi apariţii”.
Astfel, Seniorul Ghideanu a dorit să ,,tipărească” la Muşatinia până acum volumele: Chronica Romanului şi Episcopiei de Roman, Melchisedec – Lumina ortodoxiei româneşti, Autocefalie şi Patriarhie şi Chivotul syncategorematelor şi infinitul.

Un mic popas la marea suită de omagieri, adusă unei ,,vetre strămoşeşti”, unor strămoşi şi celor de azi şi înfăptuitorilor dintotdeauna, toate constituind, acum ,,Miracolul Cordun”.