Mihaela Oancea – poeme pentru copii

Spre căsuţa cu pridvor

Seara, lumina cărarea
Roi firav de licurici,
Nu-şi pierduseră răbdarea
Pe poteci, doi bravi pitici.

Se-ntorceau din poieniţa
Unde-n zori fură atraşi:
Moş Trifoi şi Pufuliţa
Botezară toporaşi.

Petrecură pe măsură
Cu orchestră, lăutari,
Chiar la ei în bătătură
Cu oaspeţi din cei mai mari.

Acum, când se-nnoptase,
Defilau în pas uşor,
Prin pădurea de foioase,
Spre căsuţa cu pridvor.

Intonau cu glas subţire
Cântec de leagăn pe cale,
Naturii îi da de ştire
Că e vremea de culcare.

Ajunseră-al porţii prag
Când Moş Ene da târcoale,
Şi-amândoi strângeau cu drag,
În pătuţ, perna cea moale.