Ion Toboșaru: Vasile Menzel – model în empireul artelor

DSC00450Vasile Menzel se identifică cu reale personalități din sfera efervescenței artelor, în spiritualitatea împresurătoare no-ne. Autor al volumelor ”Ruj pe buze”publicat la editura SiebenPublising, tradus în engleză de Veronica Anghelescu și ”Iubește-mă și ia-mă cu tine”, publicat la editura TipoMoldova, (proiect susținut de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași),versurile sale poartă amprenta simbolurilor în timbrul ce ne aparține. Poeziile sale atestă virtuțile liricului de la confesiune până la posibila trecere în și cu pașii tinereții spirituale.
Autorul, reputat, s-a manifestat ca actor, regizor,dramaturg, coregraf, cărător în spațiul național și uneori pluricontinental.
Teatrul, filmul, muzica, atestă modalitățile grație cărora s-a remarcat și se remarcă ființa unui adevărat creator copleșit de virtuțile simbolului coagulat în realitatea societății ce îl reprezintă ca model în empireul artelor. Temele poemelor, modul de expresie, confirmă pluralitatea preocupărilor sale.Vasile Menzel
De remarcat, în volumul ”Iubește-mă și ia-mă cu tine”, versurile ce îl înalță în templul patriarhului artelor. Versurile sale, structurarea lor, evocă particularitățile simbolului topit în creuzetul vremurilor noastre. Citez poemul ”Un alt drum”. /Lumea cu o mie de culori/…………S-a descompus un curcubeu/împrăștiind culorile./ Cerul a crăpat,/au explodat aeroliții./Pământul s-a cutremurat,/mormintele ieșind /la suprafață./Iar chiriașii lor au înviat./Navigatori în noua viață,/privesc uimiți./Mirările l-i se citesc/ pe față și ploaia plouă,/iarba crește înaltă,/acoperind cu verdele-i/o lume./Natura se bucură/și se supune./Se încearcă un alt drum;/Un curcubeu,/un curcubeu anume.
Prezent în lumea artelor, în orașele țării și în deschiderea teatrelor, Vasile Menzel, (Mențel) intră în monografia scriitorilor de și cu renume.