Florin Mircea Zaharescu, artist plastic din Roman

“Chiar dacă nu este o expoziţie unitară ca temă, aşa cum mi-am dorit, este o expoziţie reprezentativă pentru ceea ce am lucrat în ultimul timp, în care sunt prezentate atât lucrări din atelier, cât şi lucrări pe care le-am împrumutat din colecţiile personale ale celor care au achiziţionat lucrările mele. Este destul de greu să fac o expoziţie personală, pentru că cele mai multe dintre lucrările mele sunt de mari dimensiuni şi cu greu pot fi prezentate într-o sală de expoziţie”, a spus artistul Florin Zaharescu. >>>

Reclame

Editorial: Dan Hăulică – Idei în Cuvinte şi Imagini

coperta2O esenţială conivenţă, leagă între ele desenul, pictura şi sculptura lui Neculai Păduraru. O atmonsferă ce proclamă puterile imaginarului: saltul înspre germinaţia de nelinişti care e un patrimoniu al nostru, – legitimat de un precursor enigmatic ca Paciurea; al nostru, deopotrivă cu teritoriul contemplării clasice, al aţintirii spre miezuri clare, magistral ilustrat de Brâncuşi. De la desen şi pictură la construcţia de obiecte există însă variaţiuni de accent, bidimensionalul implică, la Păduraru, vîltoarea unui dinamism care antrenează şi arhetipalul şi aluzia modern tehnologică; o levitaţie tensionată, bunăoară, – de oameni dar şi de instrumente sonore împletite exploziv cu fiinţa lor zburătoare. De la zig-zagul acrobatic printre regnuri şi speţe, de la rămăşagul ce uneşte hieraticul şi bestialul, punînd aripi transparente de libelulă pe trupuri de greoi Dinosaurieni, de la acest proteism expansiv, prezent mai ales în picturi, – zgîndărind în trecere cîte o notă de sinistritate –, imaginaţia artistului, niciodată confortabilă, îşi impune acum, în obiecte, un regim de frontală despuiere. >>>

Neculai Păduraru-De la Sagna

Născut la 19 iunie 1946 în comuna Sagna judeţul Neamţ. Absolvent al Institutului de Artă „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, clasa prof. Boris Caragea, asistenţi: P. Vasilescu şi Marin Iliescu.
Profesor universitar al Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. Doctor în Arte Vizuale.
Rezumat al activităţii artistice, desfăşurate pe parcursul a 40 de ani.
1968 – Debut EXPOZIŢIONAL în Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Iaşi, România.
Operele sale au fost expuse în peste 200 de expoziţii în ţară şi în străinătate.

Premii, ordine şi medalii

2006 – Cetăţean de Onoare al comunei SAGNA
2004 – Ordinul Meritul Cultural, Ofiţer al Artelor, oferit de Președinția României.
2001 – Premiul Salonului Naţional de Artă al României.
2000 – Medalia comemorativă „150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu”oferită de Ministerul Culturii din România.
1996 – Premiul Uniunii Artiştilor Plastici la expoziţia organizată de Primăria Municipiului Bucureşti. >>>

Irina Lucia Mihalca – poesis

Irina.Lucia.MihalcaCoridor în timp

Pe drumul cunoaşterii,
trecând prin abis, Ier, a pendulat, o viaţă,
pe muchia dintre Dumnezeu şi lumea de aici,
un singur adevăr a căutat, iubirea.
Îi plăcea să simtă necuprinsul,
vorbea cu soarele, cu stelele, cu cerul şi luna,
avea viziuni, imaginându-şi că norii sunt îngeri.
Îl fascinau dansul copacilor în bataia vântului,
clocotul sau liniştea naturii, miresmele suave,
magia din mijlocul furtunii, asculta uimit
şoapta pădurii, susurul apelor şi cântul păsărilor.
Îi plăcea libertatea lor, cântând trecea pe lânga ele
şi aşa cădeau sau se ridicau. Se urca-n poduri să le prindă,
le făcea capcane cu ligheanul, iar când se aşezau
le mângâia, le privea mirat, le simţea inima de parcă
le-ar fi sărit din piept, tremurul şi teama din priviri,
iar odată liniştite le dădea drumul să zboare,
chiar dacă nu se mai uitau înapoi.
Câtă iubire! Acolo i-a rămas gustul! >>>

George Petrovai – Lumea în care trăim

Nicicând nu a fost pace şi armonie pretutindeni în această lume, şi asta deoarece mereu au existat tendinţe de hegemonie din partea celor puţini, implicit de asuprire a celor mulţi, respectiv de înrobire a popoarelor paşnice de către popoarele ambiţioase şi războinice. Iată de ce istoria omenirii din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre ni se înfăţişează ca o interminabilă înşiruire de violenţe şi agresiuni, care şi-au adăugat substanţiala lor contribuţie în suferinţe umane la fondul genetico-natural al suferinţelor cunoscute de om după izgonirea sa din Eden: suferinţe cauzate de cataclisme naturale, suferinţe provocate de lăcomia şi răutatea semenilor şi (nu în ultimul rând) enormele suferinţe datorate exceselor şi nechibzuinţei omului atotştiutor al zilelor noastre, gen poluarea, alimentaţia iraţională, consumul de alcool şi droguri.
Nimic nou la acest capitol, ca de altminteri la toate capitolele ce ţin de sărmana condiţie umană, de vreme ce divinul Buddha a menţionat în urmă cu 2500 de ani cele patru “adevăruri sfinte” cu privire la suferinţă: existenţa suferinţei, cauza suferinţei, suprimarea suferinţei şi calea care duce la suprimarea suferinţei. “Căci – spunea înţeleptul în faimoasa sa predică de la Benares, ţinută în faţa celor cinci monahi îndată după iluminarea sa -, naşterea este suferinţă, bătrâneţea este suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă. Unirea cu ceea ce nu iubeşti este suferinţă, despărţirea de ceea ce iubeşti este suferinţă, a nu obţine ceea ce doreşti este suferinţă. Pe scurt, cele cinci elemente ale fiinţei omeneşti (corpul, senzaţiile, reprezentările, tendinţele şi cunoaşterea – nota mea, G.P), care provoacă ataşarea la existenţă, sunt suferinţă.” >>>

UZPR îşi premiază laureaţii

Şi în acest an, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a stimulat creaţia jurnalistică în cadrul unei competiţii profesionale, adresată membrilor ei, jurnalişti din presa scrisă şi on-line, din radio şi televiziune.
Impresia generală e reconfortantă în normalitatea ei. S-au prezentat în concurs peste 100 de articole, eseuri, cărți de jurnalism și de specialitate, emisiuni de radio și producții de televiziune, bune și foarte bune realizate în 2013. Au apărut câteva nume noi de jurnaliști, realizatori, scenarişti şi regizori care vor trece cu bine pragul deceniului, producţiile lor bucurându-se de recunoaştere pe un termen lung.
Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, a ales cele mai bune materiale pentru fiecare secţiune în parte și pe câştigătorii premiilor UZPR. Acestea vor fi decernate vineri, 16 mai 2014, orele 11.00, într-un cadru festiv, asigurat de Biblioteca județeană“Dinicu Golescu”din Pitești, str. Victoriei nr. 18. >>>