Minodora Ursachi: O apariție editorială necesară – Identități artistice la Roman

Identitati artistice la Roman..Dicționarul „Identități artistice la Roman” a apărut ca o necesitate, dar și ca o datorie morală a unui om care a cercetat de-a lungul anilor fenomenul artistic local, drumul parcurs în timp al creatorilor legați într-un fel sau altul de aceste locuri, care și-au adus contribuția ori o aduc la creșterea și diversificarea artei noastre românești, la conturarea și particularizarea mișcării artistice locale. Sunt prezentați artiștii, romașcani prin naștere, fiii adoptivi, cei care au studiat la diferite școli, au fost profesori, au desfășurat activitate expozițională sau au poposit deseori la rude și prieteni, unii stabiliți aici, alții în alte orașe ale țării sau peste hotare. Nu i-am uitat nici pe cei din împrejurimile Romanului sau pe adevărații artiști ai cuvintelor – criticii de artă, prezenți la numeroase vernisaje și lansări de cărți. Formați în țară sau în străinătate, prin a căror operă de o mare varietate de forme, a expresiei plastice, a viziunii estetice și concepției filozofice, ei s-au făcut resimțiți și în evoluția artelor plastice din Roman.
Odată cu înființarea Școlii de Muzică și Artă la Roman, au plecat de aici absolvenți talentați care au primit o instrucție artistică de calitate din partea unor profesori deosebiți – Dumitru Avram, Grigore Andreescu, Gh. Iliescu, Gh. Tonița, Gh. A. M. Ciobanu și Iosif Haidu, confirmați mai târziu drept valori în arta națională.
Este un dicționar bogat, care reunește fișele a 142 artiști, de la marele ierarh, remarcabil caligraf și miniaturist, fost episcop la Roman, Anastasie Crimca (aprox.1550 -1629, Suceava), la Maria Ciurdea Steurer (1878, Roman -1967, București), „cel mai desăvârșit talent feminin” din vremea aceea, și de aici până la cei mai tineri artiști, Naiana Vătavu (1985, Roman) și Mihaela Gherghel (1988, Roman), a căror prezență este deja remarcată în viața artistică.
Informațiile sunt consistente și concise, atent structurate despre activitatea și personalitatea fiecărui artist – Saloanele Oficiale anuale de specialitate, expozițiile personale, de grup și colective, naționale și internaționale, taberele de creație, participările la simpozioane și festivaluri, premiile, albumele de artiști etc. Mărimile fișelor de artist au depins de amploarea activității desfășurate și de datele de care am dispus, fără a avea la bază o ierarhie de valori.
Dincolo de reperele biografiei artistice, s-a inclus și o secvență de evidențiere și interpretare a trăsăturilor plastice menite a releva punctele esențiale ale creației artiștilor respectivi. Cele 335 ilustrații, excelent executate tipografic care reproduc cu fidelitate aspectul lucrărilor originale, completează imaginea creatoare a acestor importante identități artistice la Roman.
Este un dicționar complet care constituie o importantă sursă de informații, un instrument de lucru nu numai pentru specialiști ci în general pentru cei care urmăresc și sunt pasionați de fenomenul artelor vizuale. În viitor, cu siguranță, odată cu apariția altor artiști, la început de carieră sau în orice etapă a activității s-ar afla și vor da forță și noi semnificații creației lor la altă dimensiune și altă calitate, această apariție editorială poate fi îmbogățită.
Având amprenta unei edituri de prestigiu, Editura Mușatinia, cartea a câștigat în valoare și ținută. Colaborarea foarte bună cu sufletul editurii, director Emilia Țuțuianu Dospinescu și cu coordonatorul ing. Dorin Dospinescu, care lucrează cu un înalt profesionalism, cu pasiune, meticulozitate și exigență, pentru ca totul să fie unitar și armonios, modul elegant de prezentare, au imprimat dicționarului aspectul unei adevărate opere de artă.
„O carte de vizită excepțională, album-dicționar de artă, CARTE a unei vieți (să dea Domnul să fie urmată și de altele) care a impresionat prin calitatea scrisului, tehnoredactării, reproducerilor și acuratețe. Gestul de a oferi o asemenea lucrare a uimit prin Generozitatea dumneavoastră”, apreciază prof. Dan Bliderișanu.
Climatul artistico-plastic la Roman cunoaște acum o intensă efervescență creatoare datorată atât artiștilor profesioniști Carp D. Monica, Haidu Iosif, Prisacaru Ionel Cristi, Ștefan Lucian Remus, Florin Mircea Zaharescu, menționați în Dicționar, care joacă un rol important în viața orașului și a țării, prin talentul și calitățile lor plastice deosebite, cât și tinerilor absolvenți ai Academiilor de Artă, studenților, entuziaști, interesați direct în promovarea opțiunilor conceptuale și stilistice, a bogăției universului tematic în îndrăznețe formule plastice care respiră prospețime și tinerețe..

Familia prof. Minodora si Vasile Ursachi

Familia Ursachi – Minodora si Vasile Ursachi