MAria RUgină – Timpul trece , reperele rămân

Mesaj aniversar

Când privirea noastră este atrasă și se oprește pe un lucru neobișnuit, simțirea se minunează, iar mintea se întreabă cine l-a făcut. Când viața ne scoate în cale UN OM DEPLIN ȘI FĂRĂ SEAMĂN, sufletul nostru se înclină,iar mintea îi caută originea, formula și cheia.
Răspunsurile pot da naștere la mituri, care străbat timpurile
ESTE OARE DOMNUL PROFESOR GHEORGHE A. M. CIOBANU SUPORTUL UMAN AL UNUI MIT?
Gh.A.M.CiobanuCitindu-i, recitindu-i și ,,trăindu-i “ Opera, urmărindu-i neliniștea privirii, ascultându-i armonia și plinătatea rostirii, îi cauți, fără voie, tiparul, îi lauzi cu închinare Creatorul, îi binecuvântezi părinții, dar, mai cu seamă, surprinzi înlucrarea continuă a propriei alcătuiri.
OM AL BIBLIOTECII, AL CATEDREI, AL CETĂȚII, INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂȚII UMANE, Domnia Sa aduce în cultură o viziune integră, integralistă și integratoare, direcționată într-o dinamică ascendentă, cumulativă și pregnant creativă spre definirea și înțelegerea Întregului. Propune o ecuație proprie pentru depistarea, prelucrarea și ordonarea Inepuizabilului, într-o cursă vibrantă și antrenantă de surprindere a Esențelor, de aducere a extremelor în armonie productivă, generatoare de sensuri noi, neașteptate și surprinzătoare.
Legitimarea intelectuală de cea mai înaltă ținută – confirmată și de strălucirea titlurilor, distincțiilor și medaliilor atribuite – este aureolată de o rară scânteiere în Bine, Frumos și Echilibru, de o rigoare neabătut verticală, de bucuria superioară a lui A FI, cu care sfințește locul și lucrul, gândul și fapta semenilor săi.
Un eseu al Maestrului poate fi comparat cu o rachetă în trei trepte: Tema, Spațiul și Autorul. Eliberându-se de primele două, își ia zborul pe cont propriu, călătorind pe vibrația gândului. Când ajunge la ,,destinație”, se oprește brusc și te lasă în cădere liberă…Poți să cazi în sus, alături sau în tine. Dezmeticindu-te, rămâi cu o nezdruncinată certitudine: Nu mai ești niciodată singur, îl ai mereu alături, într-un univers al spațialității nelimitate, al culorii, sunetului, cuvântului și proporțiilor strict individualizate, dar oferite însoțitorului ca scânteie, combustibil și vehicul.
Pentru scriitorul Gheorghe A. M. Ciobanu, Cuvântul este o planetă-conștiință, ale cărei straturi se rotesc fără oprire, într-o continuă decantare a sensurilor, până la surprinderea esenței ultime. Iată, de pildă, cum definește Domnia Sa IUBIREA: ,,o legitate cosmică, monovalentă și determinantă, purtând în ea structura duală, contradictorie a marelui infinit”.
Într-o manieră frapantă prin noutate – ca dimensiune filosofică, mantie semantică și cutezanță în abordare – autorul se ridică la cea mai potrivită distanță deasupra obiectului vizat, luminându-l și transmițându-i propria vibrație, făcându-l capabil să ofere cititorului un conținut, o stare și o perspectivă incitante și promițătoare.
Propunându-și să lucreze pe un text dat, te încarcă, involuntar , cu tensiunea așteptării, până când Domnia Sa prinde firele subiectului, le împletește, le înnoadă, transformându-le în stele necăzătoare și le depune pe cerul paginii cu siguranță încurajatoare, dar chemându-te la căutare pe cont propriu,încât înțelegi imediat că spunerea începe abia după închiderea cărții.
Gândire speculativ-creativă, prin excelență, remarcabilul eseist asigură continuitatea, liantul și sudura esențelor, a permanențelor (în dinamica lor) și a direcțiilor(nelimitate) de acțiune ale minții omenești, în nebănuita sa putere de manifestare.
Pentru Domnul Ciobanu, Adevărul Absolut este ca linia orizontului. Fără a pretinde că a atins-o în vreun punct, o forțează să se înalțe, înălțându-se Domnia Sa însuși, și proiectând asupra-i plamada însumată a adevărurilor relative, în nesfârșita lor diversitate.
Atingând extremele, autorul le împacă, le fixează o bornă de atins și le antrenează într-un circuit perisaltic de aflare, dându-le întâlnire în mintea cititorului.
Trilateralismul operei sale impune o formă specială de organizare a lecturii: abordarea lucrărilor în integralitate și în ordinea cronologică a aparițiilor, cu însemnări și reflecții personale ,,la cald”, în comunicare – directă sau intermediată – cu autorul.
Citindu-l și ascultându-l pe Maestrul Gheorghe A. M. Ciobanu, spiritualitatea ta se convertește la neoprire, sete neostoită de cunoaștere, verticalitate neabătută.
Coborât printre noi din ,,Lumea Lumilor Lumii”, Domnia Sa pare –prin necuprins – Infinitul însuși, în revărsare strivitoare de Timp, Opreliști și Moarte!

FIE-VĂ ORIGINEA, FORMULA ȘI CHEIA MEREU BIRUITOARE!

Reclame
Acest articol a fost publicat în Articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.