Lansare de carte: Identităţi artistice la Roman, autor Minodora Ursachi

Identitati artistice la Roman..

Reclame

Irina Lucia Mihalca – poesis

Irina.Lucia.MihalcaSunet coborât din Cer

Fidel inimii, mereu şi nicicând,
te-ntorci la prima trăire,
zbor repetat, la nesfârşit şi irepetabil,
spre cerurile cerurilor,
te desprinzi de lume, ai nevoie
de-o inimă să simtă şi ochi care să vadă.
Vocea mea, rămasă ascunsă,
undeva în cele mai adânci cute,
te poartă-n lumi aşezate lăuntric,
o dulce unduire spre tărâmul din noi.

Copilule cu ochi senini
ce-n suflet mi-ai adus veşnicia,
adu-ţi degetul şi pune-l în coasta mea
de unde-ai fost luată,
schimbă-mi inima, rămâi etern în ea!
– îţi cântă inima înlăuntrul inimii mele,
şoaptele ei îţi poartă paşii spre mine.
Nu clipa te face fericit, nici trăirea ei,
eternitatea iubirii simţite e clipa! >>>

MAria RUgină – Timpul trece , reperele rămân

Mesaj aniversar

Când privirea noastră este atrasă și se oprește pe un lucru neobișnuit, simțirea se minunează, iar mintea se întreabă cine l-a făcut. Când viața ne scoate în cale UN OM DEPLIN ȘI FĂRĂ SEAMĂN, sufletul nostru se înclină,iar mintea îi caută originea, formula și cheia.
Răspunsurile pot da naștere la mituri, care străbat timpurile
ESTE OARE DOMNUL PROFESOR GHEORGHE A. M. CIOBANU SUPORTUL UMAN AL UNUI MIT?
Gh.A.M.CiobanuCitindu-i, recitindu-i și ,,trăindu-i “ Opera, urmărindu-i neliniștea privirii, ascultându-i armonia și plinătatea rostirii, îi cauți, fără voie, tiparul, îi lauzi cu închinare Creatorul, îi binecuvântezi părinții, dar, mai cu seamă, surprinzi înlucrarea continuă a propriei alcătuiri.
OM AL BIBLIOTECII, AL CATEDREI, AL CETĂȚII, INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂȚII UMANE, Domnia Sa aduce în cultură o viziune integră, integralistă și integratoare, direcționată într-o dinamică ascendentă, cumulativă și pregnant creativă spre definirea și înțelegerea Întregului. Propune o ecuație proprie pentru depistarea, prelucrarea și ordonarea Inepuizabilului, într-o cursă vibrantă și antrenantă de surprindere a Esențelor, de aducere a extremelor în armonie productivă, generatoare de sensuri noi, neașteptate și surprinzătoare.
Legitimarea intelectuală de cea mai înaltă ținută – confirmată și de strălucirea titlurilor, distincțiilor și medaliilor atribuite – este aureolată de o rară scânteiere în Bine, Frumos și Echilibru, de o rigoare neabătut verticală, de bucuria superioară a lui A FI, cu care sfințește locul și lucrul, gândul și fapta semenilor săi. >>>