La aniversare – de 2 ani împreună

Aleasă preţuire, urări de ,,înainte” şi alpinism tematic, acestui Mesager multiplu al gândului muşat, revistei Melidonium, ajunsă la 2 ani de fiinţare, urări şi preţuire ce le dorim să fie şi pentru cei cu rânduri, bogate-n har şi farmec literar, cuprinşi în paginile ei, ca şi la cei cu truda nu uşoară, în a o întrupa, mai mult decât se cere azi în lume.

                                                                                           eseist Gh. A. M. Ciobanu – Roman

***

La aniversarea celor doi ani de existență, Melidonium rămâne un exemplu de rezistență culturală într-un peisaj tot mai sărac, în vremuri nu tocmai favorabile din multe puncte de vedere. Bucuria pe care o produce fiecare număr al revistei rămâne raza de speranță în mai bine. E bine că există, încă, semeni promotori de literatură de calitate și acesta este un semn încurajator. Nu-mi rămâne decât să vă urez curaj, putere de muncă spre bucuria noastră a cititorilor. La mulți ani, Melidonium !
                                                                                                   Sergiu Găbureac – Bucureşti

***

Melidonium, revistă de suflet românesc

Şi dacă “La început a fost cuvântul si cuvântul era Dumnezeu…” înseamnă că exprimarea lui se defineşte nu doar ca primordialitate a existenţei ci şi ca moment al contopirii cu divinul, cu excepţionalul, cu conştiinţa superioară.
Artizanul scrisului, mânuitorul de cuvinte, cel care le alege, le şlefuieste si le leagă în înţeles, dă consistenţă ideii, face ca abstractul să se întrepătrundă cu sfera realitaţii concrete, adună pâlpâirile nedefinite ale sufletului în spaţiul clar conturat al sentimentelor. El poate reproduce astfel , la altă scară, actul creator. Acesta devine valid, însă, doar atunci când mesajul lui işi găseşte cititorul, acel cititor pregătit să şi-l însuşească, apt să-l decodeze servindu-se de acelaşi mecanism mental, folosind aceleaşi instrumente intelectuale şi sufleteşti, cheltuindu-şi pentru aceasta timpul, strădania şi inteligenţa. Este, desigur, un fenomen bivalent pe care, prea tehnic, l-am putea numi comunicare – receptare, dar care, în adâncul său, reprezintă o subtilă şi sofisticată împărtăşire a spiritelor. El nu se poate petrece oricum şi nici oriunde. Cartea, cartea adevărată, revista de cultură…sunt acestea spaţii binecuvântate în care cel care scrie şi cel care citeşte, absorbindu-se unul pe celălalt, se împlinesc întâlnindu-se. “Melidonium” este unul dintre ele.
Frumoasa noastră revistă, în viziunea doamnei Emilia Ţuţuianu, care o îmbogăţeşte cu harul, munca şi inima sa, este oaza verde iscată pe întinsul cenuşiu al unei lumi prea frământate, care, prea grăbită, prea încrâncenată în confortul material, aleargă să şi-l asigure. Luminând în pragul aniversării sale, cuminte si deschisă, publicaţia, deşi aparţine comunităţii romaşcane, se adresează tuturor celor care simt romaneşte, oriunde s-ar afla ei.
Din Arizona cea fascinantă, unde mijlocul lunii noiembrie îmbracă in flori grădinile deşertului, în calitate de colaborator, dar mai ales de cititor al revistei “Melidonium”,
îi mulţumesc acesteia că există şi îi urez
                                     LA MULTI ANI!
                                                                                          Iulia Roger Barcaroiu – Arizona

***

2 ani de existență! Pe scara timpului s-ar putea să nu însemne prea mult, dar, pentru acei care, zi de zi,  s-au implicat în această dificilă activitate, acești doi ani s-ar putea să pară o veșnicie. Felicitări tuturor acelora care, sacrificându-și timpul, au pus (și continuă să pună) umărul la edificarea limbii și literaturii române. La acest ceas aniversar gândul meu este alături de dumneavoastră.        La mulți ani!

                                                                                                Adrian Erbiceanu – Montreal

     ***

La mulți ani, multe apariții, cititori în creștere numerică și valorică și recunoașterea gestului cultural! Cuvântul scris este asemeni cuvântului de onoare-te obligă, dar te și înnobilează. Vă transmit admirația și respectul meu pentru gestul nobil de a ne propune prin revista Melidonium să fim aproape de oameni și fapte de cultură, într-o vreme în care mercantilul tinde spre mod de viață. Doamna Emilia Țuțuianu se bucură de prețuirea mea fie și numai pentru perseverența adolescentină de a-și urma crezul.

                                                           Cu aleasă considerație, Cristiana Bortaș– Roman

     ***

,,La mulți ani” Melidonium , mulți şi rodnici cum au fost acești doi ani care au adunat în paginile tale nu numai cuvântul cu muzica şi culoarea, dar şi continentele. Aici ne-am cunoscut şi ne-am bucurat unii de alţii şi sperăm, că am reuşit să-i bucurăm pe cititori. Felicitări celor care au făcut posibila aceasta ,,întâmplare,, numită intr-un cuvânt MELIDONIUM.

                                         Cu toată prietenia, Petruş ANDREI – Puieşti, Vaslui

***

Revista “Melidonium” la aniversare…

Revista de cultură, artă, tradiții, credință, istorie, educație Melidonium on line, a apărut sub egida Societății Culturale George Radu Melidon din Roman.Iată că am ajuns la sărbătorirea a doi ani de la apariția on line a Revistei “Melidonium”, ,,un copil de suflet” pentru fondatorii ei, psiholog Emilia Ţuţuianu Dospinescu şi Dorin Dospinescu. La vremea potrivita, am scris despre revista ce apare periodic şi îmi mențin afirmația: ,,Revista Melidonium, consfințește valoarea.” În condițiile actuale, când pe umerii editorilor, problemele financiare nu mai contenesc, şi marginalizarea de către autorităţi este evidentă, internetul oferă posibilitatea libertăţii cuvântului, fiind o abundenţă de reviste şi ziare (multe dintre ele neavenite). Altfel stau lucrurile la Revista Melidonium din Roman. Poeta, scriitoarea, editoarea Emilia Țuțuianu Dospinescu, o truditoare a cuvântului, a reușit să aducă revista Melidonium printre cele mai prestigioase reviste de cultură din ţară şi străinătate. Impactul pozitiv, elitist-cultural este vizibil, prin numărul de cititori în creștere, prin colaborarea cu nume sonore din ţară şi străinătate, apropiată fiind de alte publicații on line. Acum, la doi ani de la apariție, revista romașcană, nu este doar una din cele mai bune reviste ale Moldovei ci şi o revistă captivantă pentru scriitorii din toate zonele ţării. Revista “Melidonium” are linia sa deja personalizată, mereu prezentă cu activităţi culturale la zi, prioritare fiind evenimentele din Roman, plaiurile mirifice moldave: sărbători creştin-ortodoxe, manifestări cultural-artistice, promotori culturali, şi nu numai… Personalităţi de marcă, precum P.S. Ioachim Băcăuanul, Adrian Alui Gheorghe, Mariana Cristescu, Sorin Ullea, Tudor Ghideanu, Gh.A.M. Ciobanu, Veronica Balaj, Maria Rugină, Cecilia Bănică Pal, și alte nume de referință, onorează paginile revistei. Emilia Țuțuianu, mereu în dialog cu scriitori din Italia, Germania, Australia, Canada, SUA, Noua Zeelanda, certifică prin nume cu rezonanță ca: Vavila Popovici, Octavian Curpaş, Adrian Erbiceanu, Iulia Barcaroiu şi mulți alții. Calitatea articolelor publicate, profesionalismul autorilor de poezie, critica literară, eseuri, proză, articole îndrăzneţe, înnobilează paginile revistei. Revista Melidonium este o revistă pentru semeni şi Neamul Românesc, izvorâtă din iubire şi dăruire creștină. Acest motto vizibil este elocvent: ,,Să avem grijă, între noi oamenii, să ne iubim”. ,,Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 7-8). Efortul Emiliei Țuțuianu Dospinescu este ziditor pentru zilele ce le trăim, pentru vremurile care vor veni. De remarcat este perseverenţa în fapta bună, prin truda necondiționată, dintr-un prea-plin sufletesc dăruit cu generozitate. ,,Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca în trei feluri se propovăduiește Evanghelia lui Hristos: cu cuvântul, cu scrisul şi cu trăirea, adică cu exemplul personal. Aceasta este cea mai înalta cale de propovăduire. Toată fapta bună trebuie s-o conducă dreapta credinţă în Iisus Hristos şi dreapta socoteală sau cumpăna dreaptă.” (Parintele Cleopa) Revista Melidonium se constituie ca o veritabilă revistă a românismului. Felicitări Emilia Tutuianu Dospinescu! La mulți şi buni ani pe ,,ogorul literaturii române” revistei Melidonium.

                                                                         Mariana Gurza, Timisoara 11 noiembrie 2013


***

Am aflat de sărbătoarea revistei care şi-a adunat nişte ani de existenţă, adică, are deja o istorie. Din start putem să-i felicitam pe cei care au contribuit la înlănțuirea număr de număr pe o perioadă atât de mare. În peisajul revistelor actuale e greu să rezişti, fie din cauze financiare, fie pentru că nu mulţi sunt cei care au disponibilitatea să-şi rezerve timp şi energie pentru şi în numele culturii. Alt motiv pentru care vă urez să rezistaţi în continuare, să faceţi cu onoare loc în paginile publicaţiei pe care o coordonaţi, a tot ceea ce reprezintă valoare literară şi culturală. Doamna Emilia Ţuţuianu, sufletul revistei, are diplomaţie şi ştiinţa de a colabora cu numeroase nume din cultură, de pe întreaga întindere geografică a ţării şi nu numai. Vă rog să luaţi aceste cuvinte drept o urare de La foarte Mulţi ani! O spun din toată inima , mai ales că în data de 20 noiembrie 2013, ziua cea de sărbătoare, nu voi fi în ţară ci voi lansa o carte la Ierusalim de unde vă voi trimite un gând bun. La Mulţi ani cu pagini de neuitat pentru binele culturii!                                                                                                                                                Veronica Balaj, radio Timişoara

***

Din toată inima, doresc revistei Melidonium viață lungă, succese, noi colaborări, să se bucure de dragostea cititorilor şi tradiţionalul: La mulţi ani! Cu acest prilej trimit spre publicare câteva poveşti pentru copii. E cadoul meu pentru această aniversare.

                                                                                            Cu cele mai frumoase gânduri,                                                                                                       Gheorghe Vicol, Vatra Dornei

***

Mă bucur că fac parte dintre cititorii şi colaboratorii revistei Melidonium. Doi ani de existenţă inseamnă perioada de pruncie în cultură. Nu şi pentru Melidonium, care in cei doi ani cat implineste luna aceasta de la ,,naşterea”ei, şi-a demonstrat (şi sunt sigur că în continuare işi va demonstra) deplina maturitate culturală în ceea ce priveşte diversitatea şi seriozitatea materialelor publicate. Lucru care, de altminteri, îi conferă identitatea, ceea ce-i totuna cu locul deţinut în rândul publicaţiilor de acest gen. La cât mai mare şi mai multe apariţii!                                                                                  

                                                                       George Petrovai – Sighetul Marmaţiei

***

Revista Melidonium care apare sub egida Societăţii Culturale ,,George Radu Melidon” – Roman, împlinește luna aceasta 2 ani de existență. Am avut onoarea de a mă număra printre colaboratorii acestei prețioase reviste, bucurându-mă de toate succesele publicației, emoționându-mă de fiecare dată la apariția câte unui eseu sau vers de al meu în paginile ei, considerându-mă totodată prietena revistei, precum și a minunatei Doamne Emilia Ţuţuianu, fondatoarea şi realizatoarea revistei. Revista a reușit și reușește în continuare să facă cunoscută moştenirea culturală a comunităţii din zona Romanului, zonă cu un bogat trecut cultural; de asemenea a făcut cunoscută gândirea și activitatea scriitorilor din toată țara noastră, precum și a scriitorilor români de peste hotare. La acest ceas aniversar felicit tot colectivul redacțional și toți colaboratorii revistei, care prin modul de lucru au reușit să ne simțim ca într-o adevărată familie.

La mulţi ani!

                                                                                   Vavila Popovici – Carolina de Nord, SUA

***

La doi ani de la apariție revista „MELIDONIUM” a devenit o revistă de referințe printre revistele importante ale vremii. Aici cultura e la ea acasă, promovând opere și scriitori, oameni de cultură, evenimente. Cu o bogată echipă de lucru , inimoasă, care lucrează cu pasiune, revista are șanse să dăinuie peste timp. Noi, cititorii și colaboratorii, îi dorim viață lungă și mult succes.

Cu multă dragoste,                                                  

                                                                    Prof. ION IONESCU- BUCOVU – Piteşti

***

Vă felicit şi vă doresc cât mai multe realizări şi cât mai mulţi colaboratori valoroşi care să dezbată cele mai adânci intrebări ale lumii in care trăim. Mă simt onorată ca am colaborat cu dumneavoastră. vă doresc un număr cât mai mare de ani de activitate laborioasă. cu aleasă considerație          

                                                                                                    Victorita Duţu -pictor

***

UN GAND FRUMOS pentru Revista “ MELIDONIUM” Roman Oricât ai fi de departe, un gând frumos te face să te simţi mai aproape. Este întocmai cu a te apropia de familia proprie la ceas de aniversare a unui eveniment plăcut tuturor! Întotdeauna am avut despre familie credinţa de a fi o entitate superioară, sacră din originile ei primordiale. La fel sunt societăţile de Arte, adevărate familii sufleteşti, ce sunt legate prin dar şi iubire unor scopuri nobile, acelea de înfrumusețarea şi ridicarea spre lumină a ființei umane, a vieții acesteia! O asemenea misiune si-a ales si Revista “Melidonium”- Roman, care luna aceasta şi-a ales celebrarea a 2 ani de existenta, de muncă, de slujire a culturii şi educației creștine, a cunoașterii istoriei neamului românesc, a înfrățirii şi respectului intre oameni. Aceasta este o misiune de conștiință, mai mult decât patriotică, este una de sacrificiu, pentru a servi cititorilor drept cale de cunoaștere şi înălțare spirituală”. De aceea trimitem acest gând frumos de mulțumire şi speranță spre un viitor încărcat de succese valoroase Revistei “Melidonium”, precum, bineînțeles, harnicei Editoare Emilia Ţuţuianu Dospinescu.

                                                                                                         Ioan Miclău – Australia

***

U N U     P L U S      U N U      P L U S      R E S T U L        E G A L        T O T

Între toate războaiele pe care le-a inventat, purtat și suportat omenirea, de-a lungul istoriei sale, nu cred că există unul mai drept și mai sfânt decât RĂZBOIUL PENTRU CULTURĂ, PRIN CULTURĂ. Într-o lume anomică, în care cultura este împinsă sub scara valorilor, a-ți face din ea CREZ și FAPTĂ pare și este, la prima vedere, un EROISM EXTREM. Tocmai acest riscant ADEVĂR l-a înțeles—sub atenta dumneavoastră povățuire—tânărul vlăstar căruia i-ați ,,dat viață” doar cu doi ani în urmă, alegându-i ca naș un notabil iubitor de cultură—GEORGE RADU MELIDON. Luându-și în serios, cu râvnă niciodată înțeleasă până în miezul sacrificiului său, dumnezeiasca povară de a înălța Cuvântul și Ideea de la temelia lumii spre coroana puterii adevărate a Omului, tânărul MELIDONIUM a crescut în doi ani cât alții în sute, răspândindu-și crezul și lumina tot mai departe, tot mai departe… Din Canada, până în Australia, undele puterii sale caută, adună, duc și aduc vestea, imaginea și cântul, întru bucuria satisfacerii sensului suprem al existării—NEVOIA DE ÎMPREUNĂ. Și, precum Fiul risipitor din parabola hristică, la fiecare ,,întoarcere”, el—virtualul vestitor al posibilului visat—dezlănțuie bucuria uitării de sine, uitării de piedici și necazuri a celor care l-au adus pe lume, i-au privegheat pașii și l-au slobozit în patru zări, cu arzătoare cutezanță de basm. Toate ciocnirile, inerente întâlnirii extremelor, s-au soldat în acești ani, cu Victoria Binelui. APA, ADEVĂRUL și IUBIREA—substanțe primordial ale vieții—au învins și au dat roadă. Mă simt, în această onorantă familie a Revistei Melidonium, nu doar ,,acasă”,ci într-un cerc protector, ale cărui raze îmi oferă și îmi îngăduie un schimb de energii sufletești înalte și benefice. Vă rog să permiteți a descărca prea plinul mulțumirilor mele într-un naiv, dar drag mie, text, pe care îl dedic vrednicilor ctitori—EMILIA ȚUȚUIANU și DORIN DOSPINESCU—ai unei întemeieri care va rămâne!

PRIMA REGULĂ DE AUR

Unicate incomplete, FORMELE sunt tributare Necesității interne de-a trăi prin compensare: Întunericul se-ntinde spre Lumina văzătoare, Cuvîntul nu se rostește, dacă n-are ascultare,

Apa se lasă-nghețată sau sorbită în vapori, Pentr-o clipă de răgaz, să se spele de sudori, La o undă de căldură, sămânța-și anunță viul, Oferind soarelui plajă, dar sorbindu-i auriul,

Sufletul, strivit de patimi, în fărâme se împarte, Căutând în patru zări ființare fără moarte! Această stare primită și mereu nesaturată Este CHEIA UNITĂȚII, nu-ncetează niciodată.

Faptul de-a simți NEVOIA și SOLUȚIA TRĂIRII Este ceea ce numim preinteligența Firii. Din ea se naște mișcarea, căutarea, performanța, Componența structurală, selecția și prestanța.

Care este rolul Formei, modul său de raportare, Ce înseamnă a trăi—consum sau echilibrare? Din ce știm noi despre lume, orice gol își are plinul, Bucuria prin exces precede lipsa și chinul

Totul este rezervor. Fiecare ia ce poate, Dar plătește lăcomia și-adâncirea în păcate. Dualitate-alternantă, determinism relativ Sunt părinții tuturor și-ai lumilor adeziv.

Întrebarea capitală, hrănind mituri milenare, Vizează PERFECȚIUNEA CE-A CREAT fără eroare IMPERFECȚIUNEA FORMEI—PRIMA REGULĂ DE AUR— Care-a transformat Nefirea în Opusul său Tezaur!

LA CÂT MAI MULȚI ANI !                                

                                                  Cu plecăciune,    

                                                                      MAria RUgină – Piatra Neamţ

***

 

Revista  Melidonium

La Roman în cetate
Ornicul Melidonium bate.
La ceas aniversar…
ne-am adunat să te cinstim.
Tu leagăn multi – cultural – naţional,
precum se ştie: ” Te iubim”
Buchet de mulţumirii, recunoştinţă
pe toate filele ţi-am presărat.
Deplin crescândă – curată să tinzi spre infinit.
Colaboratori fideli vom fi întodeauna la apel.

               Cu deosebită consideraţie !                                                                                                                                          Sifora Sava,  Arad – Viena

***

Mulţi ani frumoşi, frumoasă „Melidonium”!

Doi ani… Atât de tânără e ora şi, totuşi, când au trecut? Fugit irreparabile tempus! Doi ani de „Melidonium”, doi ani de viaţă, de emoţii la întâlnirea cu sufletul/ sufletele din spatele „click”-ului. O revistă curată, înaltă ca o cetăţuie ridicată pe umeri puternici de oameni frumoşi, cu jertfă, cu truda orelor din zi, din noapte, din viaţă. O revistă românească, iubind şi răspândind către lumea largă valorile fundamentale ale acestui neam, tradiţiile, talentul, credinţa, mândria apartenenţei la pământul românesc, adesea apărat prin veacuri cu tinere trupuri şi lacrimi de sânge. Uneori, Ţara trebuie apărată chiar şi cu condeiul. Aceasta e menirea noastră, a gazetarilor, a scriitorilor. Misiune pe care „Melidonium” şi-o îndeplineşte cu demnitate şi curaj. La mulţi ani, „Melidonium”, viguroasă, proaspătă mlădiţă a culturii româneşti! La mulţi ani, minunată Doamnă Emilia Ţuţuianu Dospinescu, delicată poetă şi aprigă luptătoare la fruntariile Limbii şi Culturii Române. La mulţi ani, dumneavoastră, tuturor celor născători de „Melidonium”, editori, scriitori, dar şi… cititori! Căci, fără cititori, ce sens ar mai avea truda noastră? La mulţi ani, aşadar! Fie să ne trimitem, mereu, de-acum, la fiecare ceas aniversar, aceleaşi gânduri de statornică iubire şi dorinţă de progres!                                                                                    

                                                                                Mariana Cristescu – Târgu Mureş

 

***

Asociaţia şi Revista Melidonium reprezintă repere esenţiale în harta sensibilă a culturii române. Felicitări realizatorilor acestui proiect cultural de anvergură, căruia îi dorim viaţă lungă şi, în continuare, un impact pe măsură în conştiinţa românilor de pretutindeni. La mulţi şi fericiţi ani!

                              Geo Galetaru, redactor-şef al revistei „Sintagme literare”, Timişoara

***

Felicitări doamna Emilia Tutuianu, care, de ani de zile, sprijină orice  actiune culturala la nivel naţional si promovează adevarata  cultură şi tradiţie a neamului romanesac, atât in revista Melidonim pe care a infiintat-o în urmă cu doi ani, cat si prin revista Dor de Dor.

                    Marin Toma, presedintele Asociatiei, fondator si editor al revistei Dor de Dor

***

Tot ce se face bun pe lumea aceasta trebuie să se înrădăcineze în stânca timpului. Și rezistă prin picăturile de răbdare și devotare ale celor care vor să dăinuie, ceea ce s-a înfăptuit. Urările mele de bine, echipei revistei Melidonium! Urări de bine și colaboratorilor și cititorilor.

Succes în continuare, voi fi alături de dumneavoastră, cu drag,  

                                                                               Ștefan Teo(dor) Cabel  – Buzău

***

FELICITĂRI

 
Dragi cititori ai revistei MELIDONIUM, cu ocazia împlinirii a doi ani de existenţă a revistei în care am încercat să vă bucur, fie prin articole, poeme, sau muzică, vă transmit mulţumirile mele pentru bunăvoinţa de a ne urmări în acest răstimp. Sper cu drag. De asemenea, mulţumesc revistei pentru promptitudinea, eleganţa şi deschiderea pe care o are faţă de autori în scopul de a vă prezenta dumneavoastră, cititorilor, o diversificare, o paletă cât mai bogată de evenimente care să vă intereseze.
LA MULŢI ANI ! MELIDONIUM
 
                                                                Dr. în arte Vasile Menzel – Bucureşti
 
 
 
***
 
Un gând de preţuire şi o urare de la mulţi aniM-am înclinat întotdeauna în faţa celor care s-au aplecat asupra cuvântului scris, rânduindu-l în pagină ca pe un giuvaer peste care perlele gândirii elevate, ale literatului, au creat lumea românească a literelor. Revista Melidonium a deschis, cu prima sa apariţie, drumul creatorului de frumos, de literatură de valoare, un meşteşug străvechi al aşezării vremelnice a înţelepciunii româneşti în pagini de istorie a unei viitoare literaturi.
În pragul acestui timp al Sărbătoririi celor 2 ani de la apariţie nu pot decât să urez iniţiatorilor revistei puterea de a duce pe mai departe lumina acestor pagini, iar între copeţile ei imaginare revista să reunească, în continuare, talentele desăvârşite ale scrisului românesc.La mulţi ani!,
                                     prof.dr. Ştefan Lucian Mureşanu-Bucureşti
 
 

***

Distinsei Doamne Redactor-şef,  Redacţiei Melidonium,

 Cu prilejul aniversării Revistei D-voastre, mă asociez şi eu celor care v-au exprimat deja preţuirea şi bunele lor gânduri aniversare. O fac cu sinceră trăire empatică, intuindu-vă aleasa Dvs. stare de spirit.

LA MULŢI ANI! 

 Cu stimă şi adânci mulţumiri,

                                                                                                   Gheorghe Pârlea

 
 
 

 

4 gânduri despre „La aniversare – de 2 ani împreună

 1. În MELIDONIUM mă simt în orașul meu natal, Roman, pe care nu l-am părăsit niciodată, precum Immanuel Kant, Königsberg-ul. La mulți ani, Melidonium, cu sănătate, necesară și în Arte…

  Constantin Enianu

 2. Doi ani de existenţă!!! O fi mult, ori prea puţin….oricum ar fi, pentru cultură, pentru noi devoratorii cuvântului, ori făuritorii de frumos prin cuvânt e o binecuvântare.
  Astăzi când totul e subjugat de goana nebună după avuţii efemere, Melodium ne dăruieşte frumosul, ne dăruieşte hrana spirituală de care avea atât de multă nevoie.
  Melodium ne reaminteşte că suntem ROMÂNI. Pe langă libertatea câştigată avem şi obligaţii, obligaţia de a păstra locul cuvântului acolo unde l-au aşezat înaintaşii, iar această revistă o face cu prisosinţă, prin mentorul ei Editoarea Emilia Ţuţuianu Dospinescu, cât şi prin cei care-şi pun sufletul pe tavă în paginile ei.
  LA MULŢI ANI MELODIUM! LA MULŢI ANI ROMĂNI! LA MULŢI ANI CULTURĂ!
  Cu drag pentru cuvânt si pentru voi,
  Rodica Cernea,
  Galaţi

 3. Multa sanatate si putere de munca celor din echipa Melidonium. Fie ca bunul Dzeu sa va invaluie in armonie, sa va inspire. Sa ne bucuram cu totii de darul primit: viata noastra nepretuita! Dumnezeu sa va binecuvanteze. La multi ani!

  Hedir Al-chalabi – TIMISOARA

 4. Într-o lume nebună, nebună, urez celor care dau valoare CUVÂNTULUI ,care împărtăşesc LUMINĂ în întunericul ce ne-apasă, care dăruiesc dezinteresat FRUMOSUL şi HRANA SPIRITUALĂ (de care avem atâta nevoie !) la mulţi ani de pagini luminoase şi de cuvinte care-mbogăţesc! La mulţi ani şi buni Melidonium! La mulţi ani OAMENI frumoşi – editor şi colaboratori !

  Cu tot respectul şi admiraţia,
  un cititor şi colaborator, Doina Enea – Roman

Comentariile sunt închise.