Cultura – un proiect pentru toţi (…În atenţia botoşănenilor şi nu numai!)

Eu, Petruţ Pârvescu, conştient de sarcina pe care mi-o asum în totalitate, la modul cel mai serios cu putinţă, în urma a numeroase şi îndelungi deliberări (interioare si exterioare!), cu demnitate, onoare, profesionalism şi, de ce nu, un anumit curaj.., în aceste vremuri.., m-am hotărât, susţinut de aproape Întreaga Obşte Culturală, să particip la concursul de proiecte pentru postul de manager la Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani şi să fac publică atitudinea mea.
E o competiţie cu multe riscuri despre care nu este cazul să discutăm.., este o adevărată luptă!
Aceste riscuri mi le-am asumat alături de toţi susţinătorii mei.
Sunt pregătit să câştig(ĂM), sunt pregătit să pierd(EM)!
Ca cetăţean liber al agorei, fără a darâma scaune şi fotolii trecătoare, atât timp cât au devenit vacante, mă preocupă criteriile de performanţă, competenţă şi profesionalism ca funcţii ale scaunului şi nu scaunul funcţiei.
Dincolo de toate şi de tot, sunt unul dintre oamenii care ţin la principii şi onoare.
Ca profesor de istorie-filozofie, scriitor şi publicist, cum ar fi zis nenea Iancu Caragiale, de peste douăzeci şi ceva de ani locuiesc pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, înzestrate cu har şi genialitate, cu oameni mândri, harnici şi talentaţi.
Aici am familie, prieteni, cunoscuţi şi necunoscuţi respectabili. Cunosc, cum s-ar zice, realitatea!
M-am străduit pe cât mi-a fost posibil, păstrându-mi echilibrul şi demnitatea, să mă integrez în societate, să iau atitudine, să fiu un soldat devotat, dar, când a fost nevoie, şi un bun caporal!
Sunt cunoscut şi preţuit ca om, cetăţean, profesor şi scriitor în Satul meu, în Oraşul meu, în Ţara mea, atât cât trebuie, merit şi nimic mai mult!
În privinţa asta sunt mulţumit, am fost, sunt şi voi rămâne, mereu însă un om liber, conştient de vremuri, spaţii, timpuri şi realităţile lor. Despre mine, fără modestie şi falsă aroganţă speculativă, îi las să vorbească pe cei din jurul meu, cărţile şi faptele mele.
De-a lungul şi de-a latul timpului migrator mi s-au propus diferite funcţii în cultură şi educaţie, pe care, după o analiză dreaptă, amănunţită, le-am refuzat rând pe rând, politicos.
Iată, a venit vremea, ca, din postura în care mă găsesc, întrunind sufragiul colegilor de breaslă şi de suferinţă, al unora dintre factorii de decizie şi de control de peste dealuri şi văi, tabere şi convenţii nelămurite îndeajuns, încă, dar mai bine situate ca niciodată până astăzi, să intru în arenă şi, împreună, să
încercăm cu toţii să lucrăm pentru binele cetăţii, să zidim pilonii acelei punţi de legătură necesară demersului nostru – cultura pentru toţi, de la toţi, în folosul tuturor!
Aici şi acum nu este cazul să vorbim despre zestrea culturală a judeţului Botoşani: tradiţii, datini şi obiceiuri, scriitori, pictori, sculptori, actori, muzicieni, creatori ai artei populare şi culte.
La toate acestea, dacă amintim cele patru puncte cardinale ale culturii româneşti: EMINESCU, IORGA, ENESCU, LUCHIAN cred, că, dincolo şi înapoia noastră, lucrurile sunt lămurite pentru multe generaţii. Punct.
Vom încerca pe cât ne va fi posibil, cu ajutorul şi sprijinul oficialităţilor locale şi centrale, personalităţilor de orice orientare politică, religioasă, intelectuală, meşteşugarilor şi creatorilor artei populare, etc., să ducem mai departe proiectele şi destinele acestei instituţii, să luăm ceea ce s-a făcut bine, s-a dovedit a fi sănătos, trainic, de perspectivă în planul culturii populare şi culte, să le întregim originalitatea, numărul şi farmecul lor cu altele noi, capabile să dinamizeze potenţialul cultural-strategic al judeţului Botoşani.
N.B.: Ca noutate absolută, legată de viitorul proiect managerial, ne propunem, printre altele, înfiinţarea unui Complex cultural-turistic botoşănean, un fel de Muzeu al satului la Botoşani sau într-o altă locaţie notabilă, capabil să valorifice, cerceteze, conserve şi promoveze zestrea cultural-tradiţională a judeţului nostru.
Cu riscul de a mă repeta, să încercăm, dragi prieteni, prin toate mijloacele, ca acest potenţial, de excepţie să îl ocrotim, conservăm şi să-l promovăm superior, iar prin programe şi proiecte structurale, medii şi de perspectivă, să-l facem mai bine cunoscut şi apreciat, atât în judeţ, în ţară cât şi în străinatate.
Să încercăm, aşadar, să strângem laolaltă toate capacităţile creatoare ale acestui judeţ, mai mari sau mai mici, mai mult sau mai puţin cunoscute, să le cultivăm, să le punem în evidenţă, bună orânduire şi înţelegere, fără patimă si orgolii personale şi fără a renunţa la criteriile de valoare, originalitate şi calitate, cu respectul, modestia şi recunoştinţa necesară.

Cu prietenie şi respect,
Petruţ Pârvescu

Contact: direct pe blog sau pe e-mail: petrutparvescu@yahoo.com

P.S.: Preocupat de bunele intenţii, dincolo de ordinea de zi şi prezentarea de idei, aştept şi pe această cale opiniile şi sugestiile dvs., pentru o mai bună şi dreaptă reflectare în viitorul proiect de management al realităţilor culturale ale judeţului nostru.
Acest mesaj este valabil şi în alte locuri, părţi de lume românească care, în aceasta perioadă dificilă îşi asumă cu demnitate, curaj şi realism, rolul de vectori de normalitate, modestie şi competenţă, oameni ce sunt legaţi într-un fel sau altul de realităţile şi valorile botoşănene.
Nu sunt nici pe departe naiv sau visător pe de-a-ntregul, sunt un om ca şi voi, dar sunt conştient de sănătatea şi valoarea demersului nostru de aici şi de pretutindeni!