Romaşcani cu care ne mândrim – muzeograf doctor Otilia Mircea

P1020941Otilia Mircea (stînga foto) este unul dintre cei 135 de tineri care au beneficiat de o bursă de cercetare postdoctorală la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 Muzeografa Otiliia Mircea, doctor în chimie, de la Muzeul de Istorie din Roman, este unul dintre cei 135 de tineri care au beneficiat de o bursă de cercetare postdoctorală, timp de șase luni, în cadrul proiectului: “Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse (CommScie)”, derulat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș, Institutul de Filologie Română “A. Philippide” din Iași și Università degli Studi di Genova din Italia.

“Prin tema de cercetare am continuat studiul privind degradarea artefactelor metalice, care au stat timp îndelungat în diferite medii, descoperite în siturile arheologice din județele Neamț și Bacău, prin implicarea unor metode și tehnici moderne de analiză în cadrul Laboratorului de Investigare Științifică și Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural – Platforma Arheoinvest de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. Obiectele care au fost selecționate pentru cercetare sunt din aliaje de cupru, argint și fier și provin din două sisteme diferite de zacere: unele incinerate, care au fost depuse în urnele sau gropile mormintelor de incinerație, iar celelalte, neincinerate, care au fost găsite în morminte de înhumație sau în straturile de cultură. Acestea au prezentat un interes deosebit pentru evidențierea stărilor de conservare și a interacțiunii mediu – artefact, precum și a metodelor și proceselor aplicate în vederea stopării proceselor evolutive și a conservării”, a spus muzeograf doctor Otilia Mircea.

 Contribuții la cercetarea științifică, recunoscute în țară și în străinătate

 Rezultatele obținute prin cercetarea postdoctorală de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost comunicate în cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale: simpozionul național de arheometrie (București), simpozionul “Aventura cuprului în preistorie”, simpozionul de artă și civilizație medievală “Bucovina – file de istorie” (Suceava), ediția a III-a, a V-a conferință internațională “Ecological Chemistry” (Chișinău, Republica Moldova). Datele și rezultatele experimentale obținute au fost prezentate în lucrări de specialitate, conținutul științific și gradul de noutate fiind recunoscute în reviste de specialitate. ~n luna martie, în cadrul workshop-ului internațional “Comunicarea științei”, desfășurat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Otilia Mircea a prezentat ultimele rezultate obținute prin studiul comparativ al artefactelor metalice, întâlnire la care au participat cercetători care au beneficiat, în perioada 2010-2013, de burse de cercetare postdoctorală și profesori coordonatori. “Participarea mea la programul de cercetare postdoctorală este o împlinire profesională. Sprijinul acordat de către distinsul cercetător doctor Vasile Ursachi, în oferirea sau completarea datelor necesare pentru materialul arheologic studiat în contextul descoperirii, a fost substanțial, de aceea îi sunt recunoscătoare”, a spus muzeografa.

 Stagiu de formare la Academica Română de la Roma

 În cadrul programului de cercetare postdoctorală, muzeografa romașcană a participat, timp de cinci săptămâni, și la un stagiu de mobilitate la Academia Română de la Roma (Italia), pentru documentarea și cercetarea științifică a artefactelor metalice. “Am vizitat zone arheologice, dar și importante edificii din Roma, unde am putut descoperi interesul acordat valorificării prin conservare a obiectelor din metal, dar și modalităților de etalare a acestora în muzee. O atractivitate aparte o au machetele pentru reconstituirea unor aspecte de viață, a modului de organizare a unor vechi clădiri, din care astăzi s-au păstrat doar anumite porțiuni, ruine sau doar elemente de decor”, a spus muzeografa Otilia Mircea.

ziarul de Roman

Un gând despre „Romaşcani cu care ne mândrim – muzeograf doctor Otilia Mircea

  1. Cu oameni de acest fel se mândresc, ori ar trebui să se mândrească, nu numai romaşcanii, ci toţi oamenii, întreaga naţiune română. Ceea ce fac ei este bun făcut în readucerea României la acel nivel înalt la care a fost în perioade scurte ale istoriei, dar şi la fundamentarea unor adevăruri ascunse zeci şi sute de ani, referitoare la populaţia geto-dacă-tracă, la strămoşii noştri, care au dat mare parte din limba folosită azi în multe ţări din Europa şi care au o istorie extrem de mică faţă de a dacilor neînvinşi de romani!!
    Printre aceşti oameni se numără şi doamna Otilia Mircea…
    Felicitări domniei sale şi colegilor săi!

Comentariile sunt închise.