Veronica Balaj: Mariana Gurza – ,,Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei”

Universitatea Ioan Slavici din Timişoara, a  găzduit, în cadrul unui simpozion mai amplu, în data de 23 aprilie 2013 şi lansarea volumului VASILE PLAVAN, “UN SLAVICI AL BUCOVINEI”, semnat de Mariana Gurza, o poetă de excepţie – autoare a mai multor  volume de poezii

Această  nouă apariţie editorială, apărută la Editura Fundaţiei pentru Cultură şi ÎnvăţământIoan  Slavici, Timişoara şi tipărită la Eurostampa, este  o carte document.

Coperta Fata.page1

Autoarea  face un act de restitutio  istorico-cultural, dar şi  moral, fiind descendenta familiei  cărturarului şi  iubitorului de neam, Vasile Plăvan, din Bucovina  de dinainte de Al Doilea Război Mondial. Paginile sunt  o ilustrare   a personalităţii acestui  cărturar  şi intelectual  susţinător al limbii române  şi propovăduitor al  istoriei neamului său în vremi de restrişte. Se pot citi aici, în aceste pagini şi documente de epocă, documente de familie, care întregesc imaginea unui luptător prin cultură, el fiind şi autorul unui volum de  proză scurtă, inspirat din  viaţa  meleagurilor natale Boabe de lacrimi,  reeditat  tot prin strădania autoarei, Mariana Gurza, în anul 2007,  la Carpathia Press,Bucureşti.

Lucrarea  are o notă  civică  şi un caracter socio-istoric  întrucât  defineşte şi ilustrează  prin  documente atmosfera, coordonatele vieţii  din acea vreme, dar coboară  şi   în timp, spre rădăcinile  comunei Cupca din Bucovina de Nord, de unde este originar  avocatul şi exemplarul intelectual, Vasile Plăvan.

Volumul  aduce  completări la imaginea unei lumi,  trecută prin  furci caudine  conjuncturale, prin drame  care nu trebuie uitate  şi  mai ales, nu trebuie uitaţi  cei care, prin dăruirea lor  spirituală  au  susţinut cauza naţională şi  limba română  în ani de restrişte.

Demn de toată lauda este  felul în care autoarea,  a  înlănţuit  datele istorice  cu cele personale aşa încât, a rezultat o   excepţională derulare  cinematografică a evenimentelor foarte precis încadrate în  timp. Impresionante fraze, citate, selectate ingenios, împletite cu sensibilitatea şi pioasa aducere aminte a consemnatarei ne dezvăluie o  lume care stă mărturie anilor de cumpănă a istoriei.

Cartea este  argumentată şi prefaţată de un Cuvânt înainte al autoarei, care    lămureşte concis şi convingător  despre   acest demers  şi de  o Notă a  Editorului, semnată de Prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, din partea Fundaţiei care a  pus girul  pentru editarea cărţii.

Volumul  se  înscrie  aşadar în şirul  cărţilor  mărturii, care  trebuie  păstrat ca  semn  de legătură între etapele istoriei neamului.

Cu acest prilej, autoarei i-a fost înmânată o diplomă de onoare din partea Fundaţiei pentru Cultură şi ÎnvăţământIoan  Slavici, ca și  recunoaștere  a participării  sale  la multe alte evenimnete  culturale   și ca semn de prețuire pentru  actul de cultură pe  care l-a făcut   dând la lumină  aceste  documente,  parte din istoria  noastră, ca un mic lanț de care trebuie să ținem cont.

 1.page1_-212x300

 

intelectuali-bucovineni-vasile-plavan_6c50d8405553ac-200x300

Reclame

Un gând despre „Veronica Balaj: Mariana Gurza – ,,Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei”

Comentariile sunt închise.