Apariţie editorială: ,,Clipe”, autor dr. Ioan Ţepordei

Tepordei-copertaLirismul versului haiku din volumul Clipe, autor Ioan Ţepordei, este jocul diamantesc al sensibilităţii în mişcare, unde glasul poetului este învăluit de şi din trăirile trecute şi prezente” – editor, Emilia Ţuţuianu

 

Motto:Te voi căuta în eternitatea timpului,
dincolo de închipuire,
fără de răgaz,
clipă de clipă.

Ploaie de vară…
Stropi de apă grăbiţi
în râuri pe geam.

Târziu în noapte,
un orologiu dând glas.
Ninge-n tăcere.

Vântul zgâlţâie
copacii desfrunziţi.
Seară de toamnă…

Puritatea rouăi
şi căldura soarelui
nu se însoţesc.

 
Cu nasul turtit
de geamul sub ploaie,
în aşteptare…

 
Ne’ndurător şi
cel mai egal tuturor
nu-i decât timpul.

Prin ierburi, noaptea,
seminţe de lumină –
ici, ici, licurici…

tipordei