O nouă apariţie editorială la Editura Muşatinia

3coperta2coperta2Prezentarea lucrării va avea loc la Muzeul de Istorie din Roman în data de 30 Martie 2013.

Printr-un efort încununat de succes, credem, pornit din gândul de a ne onora cu sfinţenie trecutul muşatin al Romanului şi din generozitatea unui ideal asumat ca datorie de a fi, Editura Muşatinia reuşeşte să se implice în editarea şi asigurarea finanţărilor necesare pentru această lucrare ce ne prezintă, iată, descoperiri arheologice din timpurile medievale ale târgul Romanului, un capitol important în dezvăluirea pe baza izvoarelor arheologice a modului de viaţă al înaintaşilor noştri pe aceste locuri.

Prilejuite de lucrările de refacere a imobilului ce găzduieşte Biblioteca George Radu Melidon, săpăturile arheologice au scos la lumină dovezi noi ale vieţii meşteşugăreşti din muşatina cetate a Romanului, atestată încă de la 1392, 30 Martie, în uricul domnului Moldovei Roman I Muşat, distinşii autori ai lucrărilor de arheologie şi cărţii  DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN TÂRGUL MEDIEVAL AL ROMANULUI, dr. Otilia Mircea şi dr. George Dan Hânceanu, prezentând ştiinţific rezultatele muncii din tranşeele timpului dintr-o zonă centrală a Romanului care , iată, a fost benefică prin numărul de artefacte descoperite.

Moldova este acum a urmaşilor urmaşilor bravi moldoveni ai Măreţului Ştefan iar obligaţia şi datoria morală faţă de cei ce au dat nume Ţării Moldovei este, pe lângă cinstea de a purta numele muşatin în însăşi titulatura editurii lucru care ne onorează, de păstrare cu sfinţenie şi la loc de cinste a tot ce ţine de trecutul  istoric, cultural şi al tradiţiilor urbei muşatine romaşcane.

Editura Muşatinia îşi pune astfel sigiliul şi dă viaţă unei noi şi  importante lucrări pentru patrimoniul cultural şi istoric romaşcan ce se adaugă volumelor de până acum, îmbogăţind astfel constructiv contribuţia la viaţa culturală a cetăţii.

Reclame

4 gânduri despre „O nouă apariţie editorială la Editura Muşatinia

  1. Felicitări autorilor şi Editurii Muşatinia, care ne-a obişnuit să-şi pună amprenta pe tot ce ţine de cultura locală!

Comentariile sunt închise.