Academician Constantin Gh. Marinescu

P4290260Stimate Domnule Academician Constantin Gh. Marinescu,
Institutul de cercetări ,,Acad. Ioan Hăulică’’, Universitatea ,,Apollonia’’ Iaşi, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Departamentul Moldova.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite un cald salut, împreună cu respectul şi admiraţia noastră, în această zi memorabilă pentru viaţa culturală românească, căreia i-aţi dedicat rodul celor ‘’6 decenii în slujba învăţământului universitar şi a cercetării ştiinţifice’’.

Afirmăm cu certitudine că întreaga activitate pe care aţi desfăşurat-o până în prezent, de care am luat la cunoştiinţă datorită discipolului şi totodată prietenului nostru, pe vreme bună sau rea, Prof. univ. asoc. Pompiliu COMŞA, reprezintă o frumoasă şi ziditoare primăvară. Nu întâmplător Bunul Dumnezeu a rânduit să primiţi lumina într-o zi de Martie, lumină pe care mai apoi aţi dăruit-o cu multă dragoste acestei ţări şi acestui neam.

Vă felicităm pentru tot ce aţi făcut, faceţi şi mai ales veţi mai face, în numele valorii, ştiinţei, culturii româneşti şi universale.

LA MULŢI ANI, Domnule Academician!

Să ne trăiţi mulţi şi rodnici ani, bucurându-vă de sănătate şi putere, de căldura şi preţuirea celor care vă sunt aproape, familie, colegi, discipoli, adică de toţi aceia care vor putea construi pe durabila temelie, înălţată de Dumneavoastră, politica de cinstire a creaţiei.

Domnule Academician, îmi revine onoranta şi deosebita sarcină ca în numele gălăţenilor, pe care-i reprezint, mândri de a se fi născut pe aceleaşi plaiuri ca şi dumneavoastră sau ilustrul dvs. colaborator şi prieten, prof. univ. dr. Vasile BURLUI, originar din Suceveni-Tudor Vladimirescu, să vă mulţumesc pentru întreaga activitate, pentru viaţa închinată Omului.Certificate-01

Vă rog să primiţi, Domnule Academician, omagiul celui mai profund respect !

Director General al 
Asociaţiei Culturale Gălăţene,
Eugen Emeric Chvala

Galaţi, 8 martie 2013P4290264

***

Pompiliu Comşa despre academician prof. Univ. Dr. Doc. Constantin Gh. Marinescu

 Am recunoscut întotdeauna în academicianul CONSTANTIN GH. MARINESCU un om de cultură. 
    Am recunoscut întotdeauna în academicianul CONSTANTIN GH. MARINESCU un om de litere.    
    Am mai recunoscut întotdeauna şi recunosc în academicianul CONSTANTIN GH. MARINESCU un adevărat intelectual. Înainte de ’89, când erau nişte tipare şi reguli stricte, făcea notă discordantă. Cert este că astăzi, la 80 de ani, CONSTANTIN GH. MARINESCU este o valoare în viaţa culturală şi ştiinţifică românească.     M-a impresionat mereu la dânsul, spun asta şi în calitatea de fost student al Domniei Sale, manierea foarte elegantă de expunere, fără nici un fel de expresii bombastice, care să pună în centrul universului România. S-a ilustrat prin competenţă, eleganţă, eficacitate în acţiunile pe care le-a desfăşurat. CONSTANTIN GH. MARINESCU este una dintre cele mai frumoase inteligenţe din lumea românească contemporană, este una dintre cele mai teribile memorii, o memorie cât un uriaş calculator. Este una din foartele frumoase personalităţi ale culturii române.
   Mă bucur mult că este la fel de vital, mintea lui străluceşte la fel ca atunci când l-am cunoscut, verbul lui este la fel de tăios, ironia lui este la fel de muşcătoare, cinstea lui la fel de cutezătoare şi mă bucur că a ştiut să se ridice la Iaşi, după ce a fost alungat din Galaţi, oraşul său natal al cărui Cetăţean de Onoare a devenit peste ani şi mă bucur c-a putut justifica tot ce trebuia justificat. A avut demnitatea să apere o biografie care a făcut şi va face şi în continuare din ce în ce mai multă cinste României. E un intelectual autentic, aparţinând filonului naţional. În prezent, preţuiesc la tatăl meu spiritual prezenţa sa dinamică în dezbaterile de idei contemporane, memoriile şi cărţile sale, nu puţine la număr, orientarea lor. Nimic din comportarea sa nu era şi este marcat de rigiditate oficială. Un om apropiat, prietenos, mereu neliniştit, cu sete permanentă de a ştii, atent la tot ce mişcă în jurul lui. Se frământă şi se frământă să găsească soluţii, fie şi numai ca puncte de vedere, la acele probleme din varii domenii pe care le consideră a nu fi în ordine pe plan intern sau internaţional. 
   Pentru mine, academicianul Marinescu nu are 80 de ani, deoarece este omul care a fost mereu tânăr, a avut mintea tânără, a avut fizicul tânăr şi a ştiut să treacă cu brio prin toate furtunile vieţii. Învăţasem cândva că luciditatea este izvorul dramei, al căutării fără de sfârşit şi în consecinţă este incompatibilă cu fericirea Profesorul a fost întotdeauna un om frumos, un om adevărat, care şi-a văzut multe din ideile sale noi împlinite, nu prin frondă sau confruntare, ci printr-o acţiune susţinută, înţeleaptă şi răbdătoare, în ton cu vremurile. Naţiunea română a aţipit pe un colţ de istorie, iar a o face să reînvie este o chestiune de miracol. Pentru că România încă mai este o ţară cu mintea ocupată, unde doar canaliile sunt harnice. Numai ele trudesc la dezastrul tuturor. România de astăzi pare o continuă sărbătoare a tâlharilor. Pe lângă faptul de a fi un popor contemplativ şi cu o moralitate îndoielnică, ne-am căpătuit şi cu una dintre cele mai corupte şi putrede clase de parveniţi din întreaga Europă. Suntem forţaţi să trăim de azi pe mâine, după renumita zicală a capului plecat. În această lume descompusă am ajuns atât de jos încât până şi un muşuroi de furnici ni se pare un munte. Dar dreptul la conştiinţă este inalienabil, iar conştiinţele lucide sunt turnesolul societăţilor alterate. Într-o lume educată în spiritul gudurismului, orice voce independentă şi cu o personalitate puternică devine stridentă.
   Pentru toate acestea, îl iubesc pe mentorul meu spiritual şi-i sunt alături, ca întotdeauna în ultimii 15 ani, dar şi de minunata sa familie. Le urez mulţi ani împreună, sunt alături de ei cum voi fii alături de toate valorile din România. Asta pentru că ştiu să apreciez valorile mele ca român în timpul vieţii, nu post-mortem. Dacă nu ne vom înălţa spiritele, degeaba ne mai îngropăm trupurile! Ani liniştiţi, cu multă sănătate şi satisfacţii Domnule Academician, împreună cu Doamna vieţii Dvs., profesoara Claudia Marinescu şi fiica, dr.Corina Marinescu!

jr.dr. Pompiliu COMŞA,

directorul executiv al Trustului de Presă POMPIDU Galaţi

( n.r. – articol scris acum cinci ani de catre Prof. Univ.Asoc. Pmpiliu Comsa )
(http://monitorcultural.wordpress.com)