Valori artistice – Valentin Ciucă

Ciucă Valentin (1943, Vălenii de Munte, Judeţul Prahova). Critic de artă, scriitor, membru al AICA, Paris şi membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A absolvit cursurile Facultăţii de Filologie, Iaşi, 1968 şi apoi pe cele ale Facultăţii de Drept, 1978 din cadrul Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Începând din anul 1969 a lucrat ca muzeograf, bibliotecar, director al Şcolii Populare de Artă, director al Muzeului de Artă, Piatra Neamţ. A beneficiat de burse de studii în Italia (1985), Olanda (1995). Între anii 1990-1995, a fost redactor şef adjunct şi apoi, în perioada 1995-2005, director al Studioului de Radio Iaşi.

A debutat publicistic,1969, în revistele Contemporanul şi Cronica. Colaborări constante la revistele Steaua, România Literară, Ateneu, Luceafărul şi revista Arta.

Din anul 1980 şi până în prezent a publicat peste 40 volume de publicistică şi istoria artei româneşti, dintre care: Colocvii pentru mai târziu (1980), Albumul Lascăr Vorel (1982), Pe urmele lui Nicolae Tonitza (1984), Urme sub cupola lumii (jurnal de călătorie, 1985), Albumul Aurel Băeşu (1987), Acuarela contemporană românească (sinteză, 1990), Albumul Elena Uţă Chelaru (1990), Impresii europene (1996), Vernisaje elective II (2000), Albumul Ion Irimescu (2003), Album – Un secol de arte frumoase la Iaşi (2004), Album – Corneliu Vasilescu (2004), Album – Un secol de arte frumoase în Bucovina (2006), Exerciţii de fidelitate, vernisaje, portrete, eseuri, (2007), Album – Marcel Guguianu, (2008), Iaşi 600 – între medieval şi modern (2008), Album – Petru Petrescu (2008) etc.

A fost distins cu numeroase premii dintre care, Premiul Petru Comarnescu, al U.A.P., Iaşi (2001), Premiul Naţional al U.A.P. România (2003) şi al U.A.P. Republica Moldova (2004) etc.

A prezentat zeci de  expoziţii la Muzeul de Artă şi Galeria Viorica Guşul  din Roman, precum şi diverse albume şi cărţi de artă.

Mărturisesc că nobila trudă a neobositului cărturar al Iaşilor şi al nostru, al tuturor, care este Valentin Ciucă, mă impresionează de mult timp. Ataşat profund culturii de bună calitate, acest elegant mânuitor al cuvântului scris – ce se adaugă, cu distincţie, cuvântului rostit cunoaşte artele frumoase moldave ca nimeni altul. El traversează dezinvolt deceniile modernităţii şi ştie să descopere chitesenţa contribuţiei fiecărui pictor, sculptor, gravor, artist decorator, care îşi vede caracterizată esenţial opera de către generosul critic” – acad. Răzvan Theodorescu

din volumul în pregătire Valori artistice la Roman, de Minodora Ursachi

ValCiuca