Gheorghe Radu – Comemorarea lui Creangă în arhivele nemţene

Ion CreangaPagini alese din istoria judetului Neamt 

Cel născut în Humulestii Neamtului trecea în nefiintă la cumpăna dintre ani, la 31 decembrie 1889 (în acelasi an cu marele Mihai Eminescu si Veronica Micle – n.n.). 
Într-un raport al Scolii Primare mixte din Humulesti, din 15 ianuarie 1915 (coincidentă cu ziua de nastere a Luceafărului poeziei românesti – n.n.) către Revizoratul scolar al judetului Neamt, sub semnătura „dirigintelui N. Bancea“, se consemnează „modul cum s-a făcut comemorarea de 25 de ani de la moartea lui Ion Creangă“. 
Asadar, „în ziua de 31 decembrie 1914, în timpul vacantei Crăciunului, împlinindu-se 25 de ani de la moartea marelui scriitor popular Ion Creangă, născut aici în Humulesti, a cărui casă se păstrează si astăzi, am tinut de a mea datorie să fac o serbare aleasă, pentru comemorarea neîntrecutului prozator, în urma consfătuirii cu colegii din localitate si domnul primar, am fixat ziua de 3 ianuarie a.c. cînd a si avut loc această serbare cu următorul program: În ziua de 3 ianuarie ora 10 dimineata, s-a oficiat panachida la biserica din Humulesti, în chilia căreia Creangă a învătat primele buchi“, iar după serviciul religios amintit „s-a făcut un pelerinaj la casa unde s-a născut I. Creangă si despre care povesteste multe lucruri frumoase în Amintiri din copilărie“. 
Se mentionează că „la serviciu divin si la pelerinaj, au luat parte: elevii scolii din Humulesti cu drapelul, membrii bibliotecii «Ion Creangă», membrii băncii populare «Ion Creangă», autoritătile locale si un numeros public compus în majoritate din sătenii din Humulesti si satele vecine“. Pe drum si la casa povestitorului „s-a cîntat «Desteaptă-te române», de către corul mixt sub comanda subscrisului“, acesta vorbind aici pe întelesul poporului prin care arată însemnătatea serbării si despre viata si meritul lui Creangă ca învătător si scriitor, iar la sfîrsitul cuvîntării „corul a intonat «Graiul neamului» si «La arme!» de Castaldi“, iar primarul D. Zamvel „a multumit pentru munca depusă în reusita serbării“. 
În aceeasi zi, „sara cu începere de la ora 9, s-a dat altă serbare populară în pavilionul grădinei publice, la care a luat parte majoritatea sătenilor“. Programul serbării s-a deschis cu corul „Desteaptă-te române“, după care a urmat cuvîntarea ocazională despre I. Creangă tinută de Leon Mrejeriu (fost elev al Scolii domnesti de la Tîrgu Neamt, învătător si prefect de Neamt – n.n.). În continuare a urmat „Graiul neamului“ (cor), cuvîntarea studentului Ispir, cîteva cuvinte despre Ion Creangă de un absolvent din Humulesti, C. Lungu, „Cucule cu pene sure“ (cor), „Oltul“ poezie de O. Goga, „Vîntulet de primăvară“ (cor), Meseriasii, piesă jucată de elevii scolii din Humulesti (probabil meseria ce se referea la tesătoria sumanelor si negustoria acestora – n.n.) si „La arme“ (cor) de Castaldi. 
Acest eveniment de acum aproape un veac, mai precis în urmă cu 98 de ani, face cinste urmasilor de atunci si de azi, a humulestenilor si slujitorilor scolii românesti de pe aceste meleaguri pline de istorie si legendă, ca un pios omagiu adus celui născut în asezarea din dreapta Ozanei „cea limpede si lin curgătoare“.

monitorulneamt.ro