Pământul care doare – Cealaltă Românie, de Mariana Cristescu

Coperta PAMANTUL JPGDistinsă doamnă Mariana Cristescu,
Stimat auditoriu, mărturisesc că m-am simţit onorat atunci când, în urmă cu o săptămână, am primit volumul care se lansează astăzi şi totodată invitaţia de a-mi face cunoscute opiniile despre acesta.

L-am primit cu plăcere şi l-am citit cu atenţie, aşa cum fac ori de câte ori am ocazia de a o citi pe Mariana Cristescu, fie că este vorba despre poezie sau proză.

În „Cuvântul înainte” al noului său volum, „Pământul care doare. Cealaltă Românie”, Mariana Cristescu ne spune lămuritor faptul că această carte, nu este, citez: „Nici de istorie, nici de beletristică şi nici de ficţiune”.

Desigur, are dreptate şi scrie acest lucru cu multă cuviinţă, cu multă simţire, dar şi cu mult curaj şi responsabilitate.

Cartea pe care o lansează astăzi este una de atitudine, cu opinii argumentate şi asumate deschis. Este cartea unui gazetar militant care nu-şi dezminte crezul în care a crescut şi s-a format ca OM.

Nu pot să nu remarc spiritul analitic, inteligenţa şi harul cu care abordează în cuprinsul acestui volum subiecte delicate, dar de mare actualitate. Basarabia şi Bucovina, străvechi teritorii româneşti, cu figurile legendare şi charismatice ale unor personaje intrate demult sau poate ceva mai recent în istoria neamului românesc, reverberează puternic şi dureros în simţirea şi scrisul Marianei Cristescu, rezultatul fiind acest inspirat volum la a cărui lansare avem plăcerea să fim prezenţi.

Dramele românilor din Basarabia şi Bucovina sunt oglindite cu multă luciditate, fără patimă şi spirit de răzbunare, în deplin acord cu sensul dictonului latin ЈSine era et studio” („Fără ură şi răzbunare”).

Din păcate, însă, Basarabia şi Bucovina rămân în continuare răni deschise în istoria neamului românesc, capitole încă neîncheiate în istoria relaţiilor diplomatice româno-ruse, dar permanente şi convenabile subiecte de campanii politice, pentru politicienii de azi şi de mâine de pe ambele maluri ale Prutului.

În spiritul celor spuse anterior, nu pot să nu evidenţiez opiniile părintelui Iustin Pârvu, de la Mânăstirea „Petru Vodă”, vizavi de situaţia Basarabiei, opinii care sunt, de altfel, cuprinse în volumul doamnei Mariana Cristescu.

„Situaţia din Moldova de peste Prut – spunea înţeleptul şi venerabilul monah – nu se va schimba niciodată, din motivul conjuncturii politice”. Şi tot părinte Pârvu concluziona amar, dar plin de sens, faptul că, citez: „Trădările intelectualilor duc la prăbuşirea noastră”.

În volumul Marianei Cristescu subiectele abordate sunt încadrate spaţio-temporal, iar opiniile autoarei sunt exprimate pertinent şi echilibrat, fiind susţinute cu documente istorice, cu documente oficiale sau cu idei afirmate în diverse publicaţii ale timpului, or ale unor martori ai evenimentelor respective.

Se cuvine, de asemenea, menţionat şi faptul că subiectele tratate de Mariana Cristescu sunt potenţate şi sublimate de capacitatea de sugestie pe care o conferă fotografiile care sunt inserate în cuprinsul articolelor din volum.

Nu vreau să par cinic, şi nici nu doresc să şochez, dar, mie, volumul Marianei Cristescu mi-a indus un sentiment de tristeţe apăsătoare şi mi-a arătat, în acelaşi timp, neputinţa, incapacitatea şi indiferenţa clasei politice româneşti de a strânge rândurile în jurul unui ideal naţional.

Şi, desigur, în acest context, nu pot să nu mă gândesc la cuvintele regretatului istoric şi academician Florin Constantiniu, care spunea, citez: „Trebuie să cădem foarte jos, pentru a ne ridica din nou”.

Probabil că încă nu am căzut foarte jos… atât de jos, încât să ajungem să ne gândim a-l citi sau reciti pe Radu Gyr şi al său poem „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane!” .

La final, nu-mi rămâne decât să o felicit sincer pentru această nouă lansare reuşită, dar mai ales pentru consecvenţa opiniilor şi sentimentelor pe care le exprimă în scris şi cu orice ocazie, într-o vreme a imposturii şi a trădărilor permanente.

Prof. NICOLAE BALINT

 

(Alocuţiune rostită vineri, 25 ianuarie 2003, cu prilejul lansării volumului de publicistică „Pământul care doare – Cealaltă Românie” de Mariana Cristescu)