Emilia Ţuţuianu – Autori romaşcani şi apariţii editoriale la Roman în anul 2012

cartePortrete printre rame – Gheorghe A.M.Ciobanu, Editura Muşatinia, 2012: 

,,Ca structură, conținut și mesaj, cartea reprezintă nu numai o suită de impecabile evocări a unor persoane și personalități care au marcat – intr-o forma sau alta – existența autorului, dar și o provocatoare invitație la descifrarea complexității ,,personajului” Gheorghe A.M. Ciobanu, al cărui portret refuză rama în sensul strict al termenului, aducând-o la numitorul necomun al dimensiunilor sale.

   ,,Personajul-autor” este singurul cărturar (citit  de mine) care a depășit livrescul nu din dorința sau nevoia de ,,a fi”, ci din simplul fapt că este. Domnia sa ființează fără a des-ființa pe alții, fără a abate sau muta convingeri, conștiințe și crezuri, ci asumându-și dreptul, libertatea și bucuria de ,,a fi” el însuși.”( Maria Rugină).

Mecena, Medic, Misionar, Teodorescu – Gheorghe A.M. Ciobanu, Editura Muşatinia, 2012:

,,Profesorul şi omul de cultură Gheorghe Ciobanu, intelectual eminent, a dovedit convingător şi constant că aşa zisa provincie poate exista doar în irealul administrativ, în plan spiritual având adesea priorităţi incontestabile. Este indubitabilă contribuţia provinciilor româneşti la configurarea unei dimensiuni naţionale apte să exprime potenţialul creator al unor artişti de notorietate nu numai românească.

Creativitatea unui spaţiu face prin însumarea cu celelalte oferte din varii zone ale aceleaşi spiritualităţi argumentul unei diversităţi în numele amprentei valorice comune. La o asemenea constatare aderă de câteva decenii şi romaşcanul Gheorghe Ciobanu, un fel de geniusloci al oraşului de pe malurile Moldovei, al ctitoriilor medievale. Generos şi tenace, Profesorul a făcut din catedra de la Liceul oraşului un spaţiu al dialogului cu elevii deschişi spre toate orizonturile cunoaşterii autentice. Magistrul a luminat calea unor generaţii şi s-a descoperit pe sine ca un umanist veritabil ale cărui largi cunoştinţe au conturat profilul unor potenţiali intelectuali şi creatori.”(Valentin Ciucă).

„Inițiere astrală”  Violeta Lăcătușu Editura Crigarux:

,,A te afla în universul creator al Violetei Lăcătuşu înseamnă a te găsi la frontiera de la care „Ineditul în artă” devine „Arta ineditului”, iar hamletica meditaţie de „a fi, sau a nu fi”, îşi răspunde acum, profetic: „a fi sau altfel în a fi”. Plasticiana, prozatoarea, poeta şi, acum, „grafi-poeta” noastră dăruieşte secolului, abia început, un volum de „neopoeme” cosmo-filosofice, pe coperta căruia ar trebui să figureze acea gravură medievală în care este redată o fiinţă umană, ce a trecut, numai cu capul, dincolo de „cupola” cerului şi acum priveşte, cu uimire, imensitatea spaţiului cosmic şi infinitatea constelaţiilor acestuia. Un volum care parcurgându-i-se bitextura literaro-grafică a tabletelor sale duale, sădeşte în cititor impresia stranie a unei metempsihoze, în urma căreia acesta revine la o nouă fiinţare şi într-un secol, până acum, doar anticipat, cu cariatide întrupate în toate arhitecturile din jur.” (Gh. A.M.  Ciobanu)

„Pânza mov a obsesiei” – Eugen Stețcu Editura Crigarux

„Lacome poveri” – Florin Vasile Bratu Editura Crigarux

Paşi printre voi – Irina Lazăr, Editura Pim, Iaşi, 2012: 

„O autoare, ce apelează caracteristic la formula „dialogul monologat”, prin aceasta personalitatea ”eu-lui” ei fiind prezentă şi în partea interogativă, ca şi în cea de răspuns. O poezie, astfel, predominant lirică şi mult autoro-centristă, sau, mai altfel spus, e un comentariu „matematizat” despre viaţă, ce-şi are doar „o singură soluţie”…Poeta constată de „una singură”, existenţa-i proprie şi acea de lângă ea. Reacţia sa de neîmpăcare la care ajunge, o extinde apoi la esenţa unui „a fi” interogativ. Protestează la lumina zilei, împotriva acesteia, apelând la o monovalenţă repetabilă şi evitând violenţa „baricadelor” plurale. (Gh. A.M. Ciobanu).

,, Incluzându-se în comunitatea din care face parte, autoarea volumului Paşi printre voi reuşeşte să realizeze o adevărată radiografie a societăţii contemporane, dezvăluindu-i carenţele care afectează fiinţa umană. spirit neliniştit, aşa cum mărturiseşte în poezia Somn cu nesomn, Irina Lazăr poartă cu sine gânduri, „cuvinte răsturnate” „reguli uitate”, pe care ni le comunică într-o formă adecvată, în mod direct,  pe un ton ce cuprinde revoltă, durere, inacceptare şi uneori compasiune. dincolo de verva satirică sau ironia fină ceea ce de multe ori dă o rezonanţă  pamfletică versurilor, autoarea, căreia îi place să  întoarcă „cuvintele pe dos” („şi invers, să le-atârne de aer înţelesul”) dă sfaturi pentru evadarea din universul mic şi nociv în care ne zbatem, prin exerciţii de imaginaţie. vibraţii lirice răzbat dincolo  de sentinţele necruţătoare..” (Cecilia Bănică-Pal).

Zodia fluturelui – Irina Lazăr, Pim, Iaşi, 2012:

,,..Irina e acum, nu autor, ci Irina care, asemenea Marianei Alcoforado din ale ei „Scrisori portugheze”, priveşte prin golurile unei zidiri închise, la iureşul unei planete toată strânsă pe lângă poartă, o lume neatentă la „castelana”, ci foarte preocupată în a fi „altfel” decât ei.

Apelând la o sinceritate deosebită şi la un stil mult personal şi ca limbaj şi ca tematică, autoarea îşi exprimă, lucid totuşi, angoasa omului contemporan, aflat cot lângă cot, cu acest ocean de semeni, dar totuşi, tot mai sigur de la o zi la alta, fără a se surprinde un cât de mic „altfel e-acum”, chiar şi în iubire. ( Gheorghe A.M.Ciobanu).

Inteligența spirituală divină – Daniela Miclăuş, Editura Performantica Iași 2012: 

,,..Inteligența spirituală divină  ne îndeamnă să folosim rațiunea în descoperirea căilor către Dumnezeu și în evitarea capcanelor ce apar nedorit în viața noastră. Iisus S-a pogorât ca să ne învețe, nu doar să facă fapte bune. Iar noi, creștinii, să-i urmăm îndemnul: mergeți de învățați neamurile. Să ne formăm așadar o gândire limpede, sub ascultarea pildelor din Sfânta Scriptură care ne ajută să respingem convingerile false ale necredincioșilor.

Inteligența spirituală divină este pe primul nivel de accesibilitate un îndrumar pe care să-l folosească orice creștin pentru a se descurca mai ușor în această viață. Conține explicații logice, cu expresii riguros selectate pentru a se descurca mai ușor în această viață. Fără a plictisi pe o anumită temă, transmite mesajul direct, de parcă ai auzi gândurile cuiva.”..

Fizică mecanică – nivel accesibil – Daniela MiclăuşEditura Performantica Iași., 2012

Speranţe – Manuela Marin Ursaru, Editura Capriccio, Piatra Neamt 2012: 

“Este un volum care o definește pe autoare ca fiind solidară artei, în genere, și poeziei, în special. Este un artist sensibil, care creează pentru a ne bucura și încânta. Prin acest volum, poeta Manuela Marin Ursaru ne introduce în universul în care trăiește: familia cu «cei trei luceferi» care îi «luminează zilele», societatea, arta care este ca «un răsărit de soare înmărmurit în univers» și poezia, care «e-asemenea unui munte ce-ascunde în adâncuri/nenumărate taine și comori»”,  (Cornel Paiu)

Poezii dintr-un ierbarFlorentina Niţă, Editura Muşatinia, 2012:

,,După apariția volumului Aripi de gând, pe care poeta Florentina Niţă ni l-a oferit dintr-un prea plin sufletesc de trăiri, emoții şi transformări unice, iată că ne propune acum, un nou volum de poeme: Poezii dintr-un ierbar – un volum ce îşi găseşte  amprenta în fiorul liric, aparținând unui suflet sensibil şi fremătător. Însuși titlul este sugestiv, poeta situându-se între „pagini de anotimpuri’ şi „insomnii recurente”. Poeta, nostalgic pătrunsă de mirosul şi strălucirea  din alte ere, simte: „Aroma florilor uscate/ Pe pagini albe de ierbar,/ Crâmpeie de luciri furate/ Pe-al nefiinţelor hotar.”(Aroma florilor uscate). (Emilia Ţuţuianu)

Editura romaşcană Muşatinia a avut onoarea de a publica trei volume ale românului australian Ben Todică şi anume:  Între două lumi – Ben Todică, Editura Muşatinia, 2012, În două lumi – Ben Todică, Editura Muşatinia, 2012, Ben Todică, Ambasador onorific al românismului –  Editura Muşatinia, 2012.

Criticul Constantin Tomşa sublinia în articolul ,,Cele trei iubiri ale lui Ben Todică”: ,,Cartea care marchează debutul editorial al lui Ben Todică, Între două lumi, nimeni altul decât un român plecat în 1979 „spre Roma” şi ajuns, după un an, în Australia, este o avertizare adresată celor care, încă de pe băncile gimnaziului, nu se gândesc decât la plecarea din România, peste hotare, spre Vest. În acelaşi timp, ţinem să-i dăm dreptate lui Ion Miclău (autorul „precuvântării”) care avertizează cititorul că are în mână o carte născută din dorinţa autorului de a lăsă o mărturie scrisă despre „dâra de lumină, adică un anume model al conştiinţei sale, al faptelor sale”.

,,Ben Todica este, la randul lui, un scriitor fenomenal dar un scriitor de o formula neobisnuita. El vorbeste prin cuvinte potrivite, atat de potrivite cu sufletul uimitor de candid ce i l-a dat Dumnezeu incat intelegem de indata ca totul izvoreste la el de unde, de unde „apele” sunt cristaline si pure, si, deopotriva, prin imagini si, deci, prin citate.” (Artur Silvestri)

Antologia Dor de Dor Ipotești 2012 – Editura Mușatinia Roman 2012:

,,Pelerinajul dorului de dor la Ipoteștii obârșiei lui Eminescu se vede, iată, concretizat într-o nouă și consistentă Antologie 2012 de proză și poezie, coordonată de scriitorul Marin Toma. Spiritul spațiului rural, al basmelor și poveștilor copilăriei noastre, al tradițiilor românești autentice se regăsește în versurile poeților și în scriitura prozatorilor de astăzi, fiind definitorii pentru prezenta Antologie.

Din Dor de dor-ul Bărăganului, Marin Toma se dorește a fi un călăuzitor al talentelor scriitoricești zămislite de spațiul rural românesc actual. Pleiada de poeți și scriitori care și-au făcut muze din spiritul satului, din ethosul ce ne duce până la izvoarele artistice ale înaintașilor, completează cu succes tradițiile rostite într-un limbaj de secol XXI. Satul este elementul sacralității românești și ca un ultim avanpost împotriva mondializării se cere păstrat cu tot ceea ce are definitoriu și arhetipal pentru pecetea neamului românesc. Distinșii creatori prezenți în Antologia scriitorului Marin Toma trăiesc în lumea satului, visează acolo, își țes poveștile în furcile și caierele bunicilor noastre iar cântările, în ecourile văilor de munte. Un rost al devenirii, al existenței și al transmiterii prin vers al tainelor destinelor umane. Toate aceste reverberații caleidoscopice le datorăm muncii patriotului gliei românești, ilustrului călăuzitor de slove, scriitorul Marin Toma, care în lupta sa sisifică de a păstra vie flacăra spiritualității țăranului și a universului său, își poartă crucea destinului înainte, călăuzit doar de idealuri înălțătoare”.(Emilia Ţuţuianu)

Încheierea cronologiei picturii moldovenești secolele XV- XVI cu datarea ansamblurilor de la Părhăuți și Arbure – Sorin Ullea, Editura Mușatinia 2012:

,,Exemplu de intransigenţă ştiinţifică, probitate şi modestie, profesorul Sorin Ullea s-a dedicat îndeosebi studiului artei moldoveneşti din epoca ei de aur (sec.XV-XVI), dovedind că pictura interioară şi exterioară a bisericilor nu a aparţinut meşterilor străini, aşa cum se socotea, ci unei mari şcoli moldoveneşti, din care au făcut parte cei opt pictori,  ale căror semnături le-a descoperit prin amănunţitele sale cercetări. Cronologia pe care a stabilit-o l-a condus la descifrarea mesajului frescelor exterioare – fenomen unic – iniţiat de Petru Rareş: o vastă rugăciune cu caracter militar-naţional pentru victoria împotriva iminentei invazii turceşti. Studiile sale au lărgit, apoi, aria geografică doveditoare a cerebralităţii româneşti, din Moldova până în vestul Transilvaniei prin scoaterea la lumină a rafinatei şcoli de pictură dedusă direct din şcoala constantinopolitană de tip aulic, contribuind astfel la dovedirea continuităţii româneşti la nord de Dunăre prin existenţa unei civilizaţii româneşti în secolul XII în contrast cu rezultatele studiilor de specialitate anterioare care certificau doar prezenţa biologică neîntreruptă a românilor în Transilvania. O atenţie deosebită a acordat formării spaţiului interior în arhitectura medievală a Armeniei, Georgiei şi a Sfintei Sofii din Constantinopol.”(Simona Ioanovici)

Cartea nerostiriiMaria Rugină, Editura Muşatinia 2012:

,,Rezultat al unei inteligenţe pătrunzătoare şi informate în domeniile existenţiale cele mai delicate, cartea poetei Maria Rugină propune un ambiţios excurs în universul interior şi exterior printr-o poezie plină de forţă, varietatea ideatică împletindu-se armonios cu un lirism bine dozat. Tonul sentenţios al majorităţii poeziilor, valoarea paremiologică a unor versuri sunt completate de deschiderea, mai rar întâlnită, spre universul suprasensibil, pe care poeta încearcă să-l surprindă cu prisos de imaginaţie şi intuiţie.” (Violeta Lăcătuşu)

Antologia Dor de Dor Ipotești 2011 – Editura Mușatinia 2012 Roman: primul capitol referitor la Revista Dor de Dor, urmând capitolele Lirică, Epică, Teatru, Pictură, incluzând fragmente de lucrări a peste șaizeci de creatori  români contemporani participanți la  Concursul național de Creație “Dor de Dor Ipotești 2011″.

 

5 gânduri despre „Emilia Ţuţuianu – Autori romaşcani şi apariţii editoriale la Roman în anul 2012

  1. Da, foarte multe realizari editoriale…Dar cei din Piatra Neamt de ce nu observa asta?
    Distanta e vina?…sau …?Nimic nu s-a schimbat…ca intotdeauna cei din Roman raman mici copii in fata bosilor din Piatra Neamt…!
    Felicitari celor care se zbat sa faca ceva pentru acest oras!

  2. Felicitari romascanilor autori de carte citati mai sus si autoarei articolului pentru munca la Editura Musatinia si pe palierul cultural romascan.

Comentariile sunt închise.