Geo Galetaru – versuri

Geo Galetaru4.

Poezia şi acidul acestor bolboroseli scânteietoare.

Înaintezi pe suprafeţe imprecise. Mai indecis

Ca trestia de lângă lacul auriu.

Lucrurile şi cheia cu care se intră în lume.

În pauza dintre două crime gemene.

Perfect conştient. Apa din vis. Cuvântul

Care mărşăluieşte prin ţinuturi iconoclaste.

Vestigiile aspre ale memoriei. Un scâncet

În iarba albastră a copilăriei. Clipa

Şi extazul de dincolo de timpul tău victorios.

 

 

      5.

La capătul întrebării:

Ca un prinos al derizoriului din

Faptele elucidate într-o singură

Clipă. Extaz incipient suind prin

Venele calde. Clipă albastră. Privirea

Se agaţă de celelalte întâmplări:

Ale numelui incriminat în marile săli

Purificate de teroarea legăturilor adiacente.

Cu mâna mângâind viziunea rece

A unui dezacord intermitent.

Aici e cheia unei exaltări întunecate,

Asemeni logosului pur dintre două maluri fierbinţi.

Şi astfel ajungi la capătul întrebării,

Ca un prinos al derizoriului plin de speranţă.

Extaz incipient suind prin

Venele calde. Clipă albastră.

 

 

 6.

Meschinărie sălbatică, ai zice o amiază

Nereuşită. Din cauze incomensurabile sau

Fiindcă lucrurile au o altă rezonanţă: un complex

De orientări sonore într-o istorie asiduă.

Perplexităţi de moment, epave care

Nu se mai zăresc în opacitatea deliberată

A melancoliei tale eroice. Pune punct

Principiului activ care-ţi guvernează destinul

Şi deschide breşe în timpul impudic.

S-ar putea să sară greieri nocivi în palmele

Tale resemnate. Aparenţele spun

O poveste ciudată despre fiinţele fragile

Care nu-şi mai recunosc traiectoria.

Dar ceea ce se întâmplă a mai fost.

Un zid inflexibil vorbeşte acum în numele tău.

 

 

 

7.

… Din alte cauze, unanim recognoscibile,

leagăn pur, uitare în aromele pânzei

dintr-o întâmplare,

             mă vezi, mă auzi,

             vederea, auzul, pe frunze incredibil

de lungi şi împerecheri albastre, ale cui?

             ale acestui timp, sorginte nouă

             pentru ce naştere într-o istorie aurie

             şi păsări, nori, ferigile nepăsării,

acelaşi marş nupţial în meandre sonore,

vei veni, siguranţa care ucide, nu iertarea

pe platouri de somn, în crâng, în iubire,

             oh, divin precum preţul azurului,

hrană despotică, din altă fiinţă fiind

şi gesturi necunoscute, în chei ostenite, ca altă

însingurare în goluri fierbinţi, explozii

şi licăr stins, acolo sus, derive

neîmpăcate, neantul învins…

 

 

 8.

… Şi dac-am fi

orbirea şi preţul din alte imagini

ale aceluiaşi chip,

               singurătatea pe pleoape care se văd,

frontierele albe, în aspre

               azururi, cât desiş,

               câtă neputinţă, ah, gloria

               acestor mici perversităţi

                             ale clipei,

                             istoria sub catifeaua

                             zăpezii,

vino, zăpadă a inimii, vino în inimă,

                în despărţiri înalte, ca şi cum

                tremurul orei, pândar, complice

                visând, să treacă maluri fierbinţi,

                indicibile înfăptuiri, cruţă-le,

                cruţă-le,

ce vrei să ştii, acolo se alungă,

nici un miraj, nici o înflorire,

                în umbră doar pâlpâie mâna,

                în umbră doar: plânsul şi golul…

 

   9.

… Cât să adaugi,

           pe străzi o milă uriaşă,

           o noapte din ce închipuire?

Cum ar fi,

           acel glas auriu,

           din carnea iluziei,

           din sălbăticii inavuabile-

           du-te şi adu plutirea în cerc,

           în litera perfectă,

Şi-oricine ar fi,

           înclinatelor planuri

           adio! supus dedublării

           cum zăpada pe imaginea

           ta înflorită,

reveria, corola albastră, aici

şi niciunde, cum ai înconjura,

cele ce par, cele ce pâlpâie,

           duminicală sorginte a toate,

           frunzişul cunoaşterii,

                      treptele purificării

           acolo, în adânc,

           duminicală sorginte a tot

                      şi a toate…

 

 

10.

… Atingându-se

atât cât să însemne ceva,

forma care corupe,

conturul gândindu-se

pe sine,

            un anotimp pe tarabele gloriei,

            când corpul pluteşte,

            pluteşte,

            reminiscenţe iernatice,

dar în urma sa plânge fiul iertat,

sufletul peste dealuri,

în purpură,

            ca o amintire a propriei umbre,

            ca o zăpadă a fiinţelor victorioase…

***

                 

 

Galetar Gheorghe (pseudonim literar: Geo Galetaru)                   

 
E-mail : geogaletaru@yahoo.com
Studii: Şcoala generală din comuna Cenad, Liceul Teoretic din Sânnicolau Mare, Facultatea de Filologie de 5 ani(secţia română-franceză) a Universităţii Timişoara(absolvită în 1972)          
Ocupaţia:Profesor de l.română-l. franceză la Şcoala cu clasele I-VIII Igriş,jud. Timiş(1972-1992), Profesor de l. română-l.franceză la Şcoala cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, jud.Timiş(1992-până în prezent)
Debut: în revista ,,România literară’’(1969), debut girat de Ion Caraion
Colaborări:,,Luceafărul’’, ,,Amfiteatru’’ , ,,Viaţa Românească’’, ,,Orizont’’, ,,Familia’’, ,,Tomis’’, ,,Orient Latin’’, ,,Poesis’’, ,,Ardealul literar şi artistic’’, ,,Semenicul’’, ,,Reflex’’, ,,Sud’’,  ,,Semne’’, ,,Paralela45’’ , ,,Anotimpuri literare’’etc. (poezie,proză şi recenzii literare)
Debut editorial:în volumul colectiv ,,Popas între poeţii tineri’’, îngrijit de Victor Felea(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974)
Membru al USR, filiala Arad (din 2011)
Volume publicate:
1.,,Inefabila ninsoare’’(poezii-Editura Facla, Timişoara, 1981)                                    2.,,Alfabetul mirării’’(poezii pentru copii-Editura Facla, Timişoara ,1987)                        3.,,Vară de crini’’(poezii-Editura Mirton,Timişoara,1997)                                         4.,,Înduplecarea nopţii’’(poezii-Editura Mirton,Timişoara,1998)                                    5.,,Steaua ta ,copilărie’’(poezii pentru copii-Editura Mirton,Timişoara,1999)                       6.,,Epifanii pentru Daniel’’(poezii –Editura Eubeea,Timişoara,2003)
7.,,Alte epifanii pentru Daniel ’’(poezii, editura Eubeea, Timisoara, 2007)                                                   8.,,Cântec pentru somn şi drum’’(poezii pentru copii-Editura Eubeea,Timişoara,2008)              9.,,Voci din penumbră’’(proză scurtă-Editura Marineasa,Timişoara, 2008)                 10.,,Lacrima seninului’’(poezii pentru copii-Editura Eubeea, Timişoara, 2009)                    11.,,Colivia de aur’’(roman-Editura Eubeea,Timişoara, 2009)                                   
12.,,Lectia despre îngeri’’(poezii- Editura Eubeea, Timisoara, 2010)
13.Vară de crini(poezii, ediţie revăzută şi adăugită,Editura Eubeea,Timişoara 2010)
14.Utopia umbrei(poezii,Editura Eubeea,Timişoara 2010)
15.Bucuria şi singuratatea (poezii, Editura Eubeea, Timisoara, 2011)
16.O poveste şi-o culoare (poezii pentru copii, Editura Eubeea,Timişoara, 2011)
17.Dincolo de nerostire (poezii, Editura Dacia XXI,Cluj-Napoca, 2011)
18.Calea spre lume (poezii, Editura Eurostampa, Timişoara,2012)
 
Premii literare:
-Premiul Festivalului de poezie ,,Lucian Blaga’’ şi al Casei de cultură,,Lucian Blaga’’ din Sebeş(1994)                                                                                                                                                                           -Premiul Bibliotecii Judeţene Alba la Festivalul internaţional ,,Lucian Blaga’’ (2004)                 -Premiul revistei ,,Sud’’ la Concursul Naţional de Creaţie Literară ,,Vasile Voiculescu’’, Secţiunea Proză, Buzău(2005)