Vasile Menzel – În parc

Vasile Menzel - doctor în arte  În parcul Nicolae Grigorescu din

                                         Oraşul  Pucioasa

   Atâtea fete se plimbau

                                      prin aerul din parc,

încât parfumul, îmbătat

de frumuseţea lor,

a început să zburde

printre tei şi flori,

împrăştiind miresme

ameţitoare uneori.

 

Un grup statuar,

sculptură în lemn,

se-nchina la cer.

Mulţumindu-i poate

pentru libertate.

 

Statui destinate

de-a privi în „Zbor”,

de-a privi „Icar”,

de-a privi „Arhanghel”,

în noi ecuaţii.

Alte „Generaţii”

ce fac-să crezi-că vezi

un vis ciudat.Colorat

de-un pictor ce-aminteşte

de Salvador Dali.

 

Iar în văzduh pluteşte

un vers shakespearean,

„A fi, sau a nu fi”,

rostit de prinţul Hamlet

unui craniu.

 

Bătrânii aţipesc,

tineri se iubesc,

băncile bârfesc….

şi parcul devine

din ce în ce mai straniu.

Mai straniu şi mai trist.

Aici a ars lăcaşul

pictat de Grigorescu.

……………………………..

Spectacol futurist.                   

 

Reclame