Ștefan cel Mare în Cronica lui Maciej Stryjkowski (1547-1593)

„1504. Acest Ştefan, voievod al Moldovei (Stephan Wojewoda Wołoski), era iscusit şi norocos, căci într-un rând a biruit o sută cincizeci de mii de turci, pe lângă alte lupte dese şi însemnate cu ei. Acesta, de asemenea, a alungat pe Matias, regele Ungariei cel viteaz, din Ţara Moldovei şi din cea secuiască, nimicind cu dânsul o mare oaste de unguri şi rănind pe regele însuşi cu trei săgeţi, în dreptul oraşului Baia, după care izbândă i-a luat şi ţara secuiască. El, de asemenea, şi pe tătari i-a biruit de câteva ori, de asemenea pe regele Poloniei, Albert, l-a biruit în Bucovina, împotriva aşteptărilor alor noştri. Orice istoric poate să-l preamărească cu drept cuvânt pentru acest slăvit noroc cu o ţară aşa de mică. Despre acesta, moldovenii şi muntenii (Wołoszy y Multani) cântă mereu, la toate adunările lor, pe scripci sârbeşti, rostind în limba lor: <Ştefan, Ştefan voievod, Ştefan, Ştefan voievod a bătut pe turci (Turków), a bătut pe tătari (Tatarów), a bătut pe unguri (Węgrów), pe ruşi (Ruś) şi pe poloni (Polaków)>. Când mergeam spre Turcia, am văzut la Bucureşti, oraşul de scaun, la curtea domnului Ţării Româneşti (Hospodara Multańskiego), unde am fost la ospăţ, cum atârnă pe peretele iatacului domnului un chip, zugrăvit pe lemn, după obiceiul vechi, arătându-l pe acest Ştefan, înalt la statură, şezând cu coroană regească pe cap. […] Din cauza nespusei lui vitejii, îl socotesc ca sfânt.”

Sursa imaginii: Kronika Macieja Stryjkowskiego (Podlaska Digital Library)

Sursa traducerii: stefancelmare.ro

Ştefan cel Mare, Bogdan cel Orb and Petru Rare...

Ştefan cel Mare, Bogdan cel Orb and Petru Rareş. Fresco in Dobrovăţ monastery. (Photo credit: Wikipedia)

Stephen the Great detail of a dedication minia...

Stephen the Great detail of a dedication miniature in the 1473 Gospel at Humor Monastery. (Photo credit: Wikipedia)

tiparituriromanesti.

Ştefan cel Mare at Voroneţ monastery

Ştefan cel Mare at Voroneţ monastery (Photo credit: Wikipedia)