Iaşi-Cernăuţi-Edineţ – „Românii din afara graniţelor ţării. Iași-Cernăuți: legături istorice”

Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi al Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, în colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Academia Română, Filiala Iași, Centrul bucovinean de artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești CernăuțiSocietatea Culturală „Mihai Eminescu” Cernăuți, Cercul ASTRA „Gh. Asachi” Herța, Primăria Orașului Edineț, Despărțământul ASTRA „Pan Halippa” Edineț și Asociația culturală „Parcova-Nova”organizează, în perioada 07-11 noiembrie 2012, la IaşiCernăuți și Edineț, ediţia a XIV-a a Simpozionului internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Iași-Cernăuți: legături istorice”, la care și-au anunțat prezența peste 40 de specialiști din România, Republica Moldova și Ucraina.

Lucrările Simpozionului se vor desfăşura pe trei secţiuni (1. Istorie, cultură şi civilizaţie românească, 2. Limbă şi literatură română și 3. Religie și spiritualitate la Iaşi (8 noiembrie 2012) şi la Cernăuți (9 noiembrie 2011). Întâlnirea se va încheia cu o masă rotundă la Edineț (11 noiembrie 2012).

În cadrul Simpozionului vor fi lansate următoarele publicaţii: 

•    „Revista română”, anul XVIII, nr. 4 (70), noiembrie 2012.•    Iulian Pruteanu-Isăcescu (coordonator), Românii din afara granițelor țării. România-Moldova-Ucraina – împreună spre Europa. Cuvânt înainte de Academician Alexandru Zub, Iași, 2011, 344 p.•    Corneliu Filip, Mărturii de la românii din jurul României, Sibiu, 2011, 234 p.•    „Sud-Vest”. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei, anul I, nr. 3, octombrie 2012.

Lucrările Simpozionului vor fi deschise în data de 8 noiembrie 2012, cu începere de la orele 9:00, în Aula Academiei Române, Filiala Iași.

dincolodetisa