Constantin Bostan aniversare – Melidonium vă ureză „La mulți ani!”

Activitate profesională

Ziarist cu activitate curentă în perioada 1969-1974, ca redactor al ziarului „Ceahlăul” din Piatra-Neamţ;
Bibliotecar studii superioare în cadrul Bibliotecii Judeţene Neamţ, cu atribuţii metodice şi apoi de custode al Fondului documentar „G.T. Kirileanu” (1974-1990);
Director al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ (1990 – continuare);

– Director şi secretar de redacţie al săptămânalului „Acţiunea” – Piatra-Neamţ (1990-2001);

– Membru fondator şi secretar al Asociaţiei de prietenie Piatra-Neamţ – Orhei (1990-1992, an în care asociaţia şi-a încheiat activitatea);

– Iniţiator şi coordonator al Filialei de carte românească „Piatra-Neamţ” de pe lângă Biblioteca „Al. Donici” din Orhei (1990 – în continuare);

– Prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România – ANBPR (1998 – în continuare);

– Coordonator al Programului de parteneriat cultural şi de specialitate Neamţ – Odense, Danemarca (1998 – în continuare);

– Iniţiator şi participant în comisiile mixte de lucru ale A.N.B.P.R. şi Ministerului Culturii la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice (1994-1998), a Programului naţional de formare şi perfecţionare profesională a personalului din bibliotecile publice (1997-1998), precum şi a şi a Legii Bibliotecilor din România (1998-2002);

– Iniţiator şi coordonator al Centrului de Informare Comunitară din Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ;

– Membru al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România (2002 – în continuare);

– Iniţiatororganizator şi moderator al principalelor manifestări culturale şi ştiinţifice, schimburi de experienţă şi reuniuni profesionale din cadrul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ;

– Preşedinte al Clubului Olimpic Municipal Piatra-Neamţ din cadrul Filialei Neamţ a Academiei Olimpice Române (2003 – în continuare);

– Coordonator, în cadrul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, al Proiectului „Biblioteca Publică şi Educaţia Permanentă a Adulţilor”, elaborat şi lansat de Fundaţia CONCEPT – Bucureşti;

PERFECŢIONARE ŞI SPECIALIZĂRI

– Curs special de ziaristică – Universitatea Bucureşti (1968-1969), activitate practică şi cursuri de perfecţionare (1969-1974);

– Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Profesională a Personalului din Instituţiile de Cultură şi Artă (cursuri periodice de informare în biblioteconomie, perfecţionare şi atestare 1976-1998);

– Stagiu de perfecţionare – Şcoala Normală Superioară de Biblioteconomie – Lyon (Franţa), 1990;

Stagiu de perfecţionare – Biblioteca Norborg (Danemarca), 1995;

– Seminar şi atestare Managementul de bibliotecă” – Program organizat de Institutul Goethe din Bucureşti şi Serviciul pentru relaţii internaţionale al Institutului Bibliotecar German din Berlin (1998).

AFILIERE PROFESIONALĂ

– Membru fondator şi director executiv al Fundaţiei Culturale G.T. Kirileanu” Piatra-Neamţ (1993);

– Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – ANBPR (prim-vicepreşedinte al Biroului Executiv, 1998 – în continuare).

LUCRĂRI ŞI VOLUME PUBLICATE

– G.T. Kirileanu sau viaţa ca o carte – mărturii inedite. Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Constantin Bostan. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1985;

– G.T. Kirileanu, Scrieri (I-II). Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi indici de Constantin Bostan. Bucureşti, Ed. Minerva, 1989; 1997;

– Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare. Legende repovestite de Constantin Bostan. Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1985 (ed. I). Bucureşti, Ed. Junior, 1996 (ed. a II-a);

– Bostan Constantin, Făcliile Unirii (povestiri pentru copii). Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1990;

– Activitate curentă publicistică în „Ceahlăul” (1969-1974) şi „Acţiunea” (1990 – în continuare);

– Colaborări în revistele „Ateneu„, „Convorbiri literare„, „Cronica„, „Limba şi literatura română„, „Luceafărul” (1985-1989).

Un gând despre „Constantin Bostan aniversare – Melidonium vă ureză „La mulți ani!”

  1. La multi ani!…Ati realizat multe pentru Biblioteca Kirileanu, cu multe eforturi…dar ati reusit sa treceti peste toate greutatile.Toate aprecierile ci urarile de bine, din partea noastra!
    Boris

Comentariile sunt închise.