Seminarul ortodox Sfântul Gheorghe din Roman- Tradiţie şi modernitate

În viitorul an școlar, la Seminarul Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe” va fi introdusă o specializare nouă: ghid turism religios. Pentru cele 28 de locuri se pot înscrie atît fete, cît și băieți. Printr-un proiect finanțat de Consiliul Județean, la Seminarul Teologic va funcționa un post de radio și va fi editată o revistă școlară.

 Instituție de tradiție pentru învățămîntul teologic din zona Moldovei, Seminarul Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe” oferă absolvenților de gimnaziu din promoția 2012 posibilitatea de a urma cursurile unei specializări noi: ghid turism religios.

La cursuri se pot înscrie atît fetele, cît și băieții, spre deosebire de specializările teologice, la care sînt admiși doar băieții. “Una dintre prioritățile noastre o constituie diversificarea ofertei educaționale, pe care încercăm să o facem cît mai atractivă și în pas cu posibilitățile de dezvoltare oferite de societatea actuală. Din acest motiv, am făcut toate demersurile necesare de a înființa această nouă specializare, ghid turism religios, care se adaugă la specializarea teologie ortodoxă. Această specializare nu schimbă cu nimic profilul teologic al seminarului, ci încearcă să răspundă punctual nevoii de promovare a valorilor culturale și spirituale ale județului nostru și ale zonei. La finele celor patru ani de liceu, elevii care urmează această specializare vor primi un certificat de atestare a competențelor profesionale în specializarea ghid turism religios, dar, mai ales, vor avea cultura profesională necesară promovării segmentului de turism religios în România“, a spus preotul Gheorghe Smerea, directorul Seminarului Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe”.

Pentru a asigura locul de practică al elevilor de la această specializare, au fost încheiate contracte de parteneriat sau convenții de practică atît cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cît și cu societatea Turoag. “Elevii vor face practică atît în mănăstirile, muzeele și cele două depozite de carte rară din cadrul Arhiepiscopiei Romanului, cît și practică hotelieră la hotelul ce aparține societății noastre partenere și în cadrul agenției de turism a societăți. Managerul unității și-a exprimat dorința de a angaja, pe viitor, un absolvent al acestei specializări, pentru a promova turismul religios românesc“, a spus preotul Gheorghe Smerea.

Post de radio și revistă școlară

Tot din viitorul an școlar, elevii de la Seminarul Teologic “Sfîntul Gheorghe” vor avea și un post de radio școlar. Acesta, ca și revista al cărei prim număr va apare în anul școlar 2012 – 2013, au fost înființate în cadrul proiectului “Cultura, muzica bizantină și drumurile spirituale nemțene”, derulat cu binecuvîntarea PS Episcop vicar Ioachim Băcăuanul și sub oblăduirea fundației Melchisedec Ștefănescu, proiect finanțat de Consiliul Județean. Radioul și revista vor fi utilizate pentru promovarea muzicii psaltice în rîndul elevilor, atît a celor de seminar, cît și a celor din liceele laice“, a spus preotul Gheorghe Smerea, directorul Seminarului Teologic Ortodox “Sfîntul Gheorghe”.

Peste 150 de ani de tradiție

Înființarea, pe lîngă Episcopia Romanului, a Seminarului Teologic “Sfîntul Gheorghe”, a fost hotărîtă prin ordin al Ministrului Instrucțiunii Publice, la 29 octombrie 1859, în timpul Episcopului Melchisedec Ștefănescu, fiind prima instituție de nivel liceal din centrul Moldovei. În cei 153 de ani de funcționare a format generații de preoți care au fost printre primii luminători ai satelor, răspîndind nu doar credință, ci și cultură. Prin seminarul de la Roman au trecut, ca profesori sau elevi, personalități importante ale societății românești. Primul director al seminarului a fost Dimitrie Matcaș, membru în Parlamentul de atunci al României. Printre episcopii care s-au îngrijit de seminarul romașcan se numără Ioanichie Flor, Melchisedec Ștefănescu, Gheorghe Vlad, iar printre profesori trebuie să-i amintim pe Dimitrie P. Petrescu, tatăl scriitorului Cezar Petrescu, și Calistrat Hogaș. La Roman s-a pregătit părintele Galeriu, originar dintr-o comună băcăuană, episcopul Hușilor, PS Ioachim Vasluianul, poetul Visarion Puiu, iar din generațiile mai noi au făcut parte directorii posturilor de radio și televiziune “Trinitas”.

 autor: Cosette ZANOCEA  ziarulderoman