Mariana Gurza- ÎPS Ioachim Băcăuanul „ICONOM AL LUI DUMNEZEU”

poetă, Timișoara

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului împlinește astăzi, 29 martie, 58 de ani. Născut la 29 martie 1954 în localitatea nemţeană Stăniţa, Preasfinţia Sa a intrat ca frate la Mănăstirea Neamţ la vârsta de 14 ani, a absolvit Seminarul Teologic din Neamţ şi apoi Facultatea de Teologie din Bucureşti. În anul 1980, a fost tuns călugăr la Mănăstirea Bistriţa. În anul 1990, a plecat la studii la Institutul „Saint Serge” din Paris, unde a susţinut teza de doctorat. În anul 1998, a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului. 

Cu prilejul ridicării Episcopiei Romanului, la rangul de Arhiepiscopie a Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul părinte Ioachim a devenit Episcop Vicar, slijind cu aceeaşi dragoste Lui Hristos.

”Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” ( I Corinteni 4: 1). Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor ( deci şi preotilor sfintiti de apostoli): ”. Şi zicând acestea a suflat asupra lor si le-a zis: LUAŢI DUH SFÂNT!. CĂRORA VEŢI IERTA PĂCATELE LE VOR FI IERTATE; ŞI CĂRORA LE VETI ŢINE, VOR FI ŢINUTE.” ( Ioan 20: 22-23);

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul si-a dovedit vrednicia prin fapte si dragoste frateasca.

„În numele lui Hristos, aşadar, ne înfăţişăm ca mijlocitori, ca şi cum Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi.” ( II Corinteni 5: 20);
”Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit” ( Tit 1: 5).
„Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii” ( Filipeni 1: 1);
“Căci se cuvine ca EPISCOPUL să fie fără de prihană, ca un ICONOM AL LUI DUMNEZEU, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât” ( Tit 1: 7);
“Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” ( Faptele Apostolilor 20: 28).

Ani de slujire şi devotament, trudind la sfinţiri şi resfinţiri de biserici, hirotonii de preoţi, hirotesii, dar şi revigorarea unor activităţi de mare importanţă pentru viaţa unei eparhii: social-filantropice, misionare, cultural-pastorale şi administrative. PS Episcop-vicar Ioachim Băcăuanul s-a îngrijit în mod deosebit de organizarea manifestărilor prilejuite de serbarea a 600 de ani de atestare documentară a Eparhiei Romanului, în 2008. Totodată, s-a ocupat şi se ocupă de organizarea evenimentelor cultural-religioase prilejuite în cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Pe lângă aşezămintele social-filantropice deschise în ultimii ani la Bacău, Roman, Oneşti şi Moineşti, PS Ioachim Băcăuanul s-a îngrijit şi de editarea unor volume speciale pentru cele două momente de referinţă din istoria eparhiei. În ultimii ani n-au lipsit nici vizitele în eparhie şi nici dialogurile şi sfaturile duhovniceşti date preoţilor şi credincioşilor, ori de câte ori s-a ivit ocazia. „Demn continuator al marilor ierarhi moldoveni, PS Ioachim Băcăuanul continuă, cu timp şi fără timp, să ducă mai departe viaţa acestei eparhii moldave, de a cărei viaţă duhovnicească, administrativă, culturală şi economică se ocupă, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al BOR, de câţiva ani buni“(pr. Constantin Gherasim.)

Dumnezeu sa-l întărească prin lucrări ziditoare în pace şi bucurii duhovnicesti.

La ceas aniversar, toată preţuirea noastră, ani buni, cu sănătate și plini rodnicie spirituală Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, un adevărat „ICONOM AL LUI DUMNEZEU”