Conflictul dintre Matia Corvin și Ștefan cel Mare în cronica lui Grigore Ureche

Informațiile din acest text sunt extrase din cronica lui Grigore Ureche (1590-1647), numită „Letopisețul țării Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă. Cronica face referire la evenimentele majore care s-au petrecut în Moldova medievală între anii 1359-1594.

 Războiul când s-au bătut Ştefan vodă cu Hroiot pe Siret, la Şchiei6994 (1486), martie 6

Într-acesta an venit-au Hroiot cu oaste de la unguri asupra lui Ştefan vodă, căruia i-au ieşitu Ştefan vodă înainte cu oaste, pre Sirétiu, la Şchéi şi dându războiu vitejaşte despre amândoauo părţile, într-o luni, martie 6 zile, pierdu Hroiot războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan vodă, că s-au pornit cu calul jos, puţin de n-au încăput în mâinile vrăjmaşului său. Mai apoi Hroiot, fiindu prins viu de Ştefan vodă, i-au tăiatu capu.

            Vă leato 6995 (1487), într-acestu an au discălicatu Ştefan vodă târgu Hârlăul, de au ziditu şi biserica cea domnească de piiatră, şi curţile acele domneşti cu ziduri cu tot, carile stau şi astăzi.

            Vă leato 6998 (1490), au murit Mateiaşu craiul ungurescu, carile mare nume de vitejie au lăsatu pre urmă, că nu numai cu némţii şi cu vecinii săi războiu cu fără noroc făcea, ce şi cu turcii multe trebi au avut şi de multe ori i-au biruit, iară pre urma lui au stătut crai Vladislav.

            Într-acesta an au murit şi Ioan, fecior împăratului de Mosc, nepot lui Ştefan vodă.

            […]

            Vă leato 7004 (1496), iulie 25 dni cetvertoc, răposat-au Alixandru vodă, ficioru lui Ştefan vodă şi l-au îngropatu în Mănăstirea Bistriţii, lângă strămăşu-său, Alexandru vodă.

Mihai Dragnea

Bibliografie: Cartea cronicilor (texte antologate și commentate de Elvira Sorohan), Editura Junimea, Iași, 1986, p. 170.

http://www.agero-stuttgart.de/