Interior țărănesc

interior taranesc Curtisoara- Parang

Dorel Mihai Gaftoneanu- Un Olimp. Inconfundabil…

poet, Botosani

 Motto: “Poezia se naşte din meditaţie şi inspiraţie. Meditaţia este o însuşire, inspiraţia este talent.”

 (Victor Hugo)

Compoziţie cu accente de parodie-pamflet dedicată urbei de domiciliu. >>>

Dorel Mihai Gaftoneanu- Evrika… literaturii! S-a găsit veriga lipsă!

poet, Botosani

Parodie-pamflet după poezia Aţi fost vreodată la Abrud? de Octavian Goga, pe o imagine de fundal a operei lui Stephen Leacock, autorul nemuritoarelor Povestiri umoristice

Cu dedicaţie specială  d-lui prof. Florin Lâiu, Bucureşti… >>>

Virginia Paraschiv- Falsa dilemă: prozodie/literatură

 Limba română nu mai poate cuprinde exprimarea constrânsă în canoanele prozodice, spun adepţii fervenţi ai versului liber, în speţă „moderniştii profesionişti”. Rebeli şi ostili oricărui demers poetic tradiţionalist, alchimiştii liberului arbitru din versul alb ignoră cu desăvârşire că discursul poetic are „ecou”, el se aude şi orice stridenţă aritmică sparge unitatea de sugestie şi de înţeles. A devenit un păcat venial transcrierea clasică a ideii poetice, oricare ar fi aceasta. „Versificatori respinşi de suflul poetic”, clamează în dispreţ şi aroganţă stăpânii inelelor strâmbate şi contorsionate. Manierism, mimetism, epigoni fără idee, şi  acuzaţiile pot continua. Prozodie, nu literatură, afirmă poetul Lucian Alecsa, în anul >>>

Prof. Brânduşa Dobriţă- „Gioconda nimănui” de Valentina Teclici

Titlul, o provocare pentru cititor o defineşte pe autoare ca fiind o frumuseţe (fizică şi) mai ales spirituală, dar independentă, fără canoane sociale şi nici literare, un spirit liber, dar şi ludic, care se exprimă în vers liber, în proză lirică ritmată. Voi încerca o explorare a volumului, descifrând dimensiunile lirice din versurile adunate în titluri sugestive şi atrăgătoare. >>>

Constantin Enianu- Paznicii esenţelor

poet, Roman

Când am citit manuscrisul cu poezii „Debut ’09: Paznicii pereţilor” de Cornel Paiu, care s-a publicat ulterior prin Editura „Scrisul Românesc” din Craiova în anul 2010,  creaţia era deja distinsă cu premiul „Al. Macedonski – Prima Verba” pe 2009 acordat de Revista „Scrisul Românesc”. M-am simţit apoi onorat de consemnarea în volum ca lector al proiectului. >>>