Iosif Haidu

„Arta nu este un seif misterios la care să existe acces folosind în timp, o singură cheie. Încercările artei de azi pretind o raportare deschisă, sensibilă, fără prejudecăţi, şi fără premeditări stilistice, în care sintezele asociative au rolul receptor esenţial o astfel de atitudine deschisă faţă de fenomene este însă aceea a omului preocupat de artă, care îşi construieşte permanent repere de raţiune, problematizându-şi dacă este necesar propriile puncte de vedere.” (Iosif Haidu)

n. 4 iunie 1952, loc.  Făgăraş, jud. Braşov

– absolvent al Facultăţii de Artă Iaşi, promoţia 1977, membru al Uniunii

  Artiştilor Plastici din 1982.

– stabilit în Roman

 „Iosif  Haidu, cu un susţinut exerciţiu expoziţional, trecut prin vămile exigenţelor de breaslă, a reusit să-şi continue aventura individuală trecând acum de la subordonarea faţă de real, la limbajul gestual abstract în pictură şi la cel impus de realitatea ficţiunii în tehnicile grafice. Că artistul trăieşte acum o evidentă maturitate în sensul sporului de siguranţă al ideilor plastice şi în dezinvoltura rezolvărilor ne-o confirmă cele câteva expoziţii cu virtuţi decorative. Ele amintesc de perioad ia anilor 50-60 când, în Statele Unite, un Jackson Pollock readucea în atenţie limbajul avangardiştilor interbelici. Diferenţa constă în faptul că Iosif  Haidu nu se lasă sedus de dicteul automat. El controlează imaginea prin supunerea la regulile armoniei şi contrastului expresiv la o a surprizei cromatice.

Mi se pare de aceea modern şi inspirat, disponibil la dezvoltări eclatante în sfera aiului. în tehnicile grafice, demersul pare un preparativ pentru întâlnirea cu culoarea.”

                                                         Valentin CIUCĂ  „Vernisaje elective” 2000

 „Ce altceva întreprinde Iosif Haidu decât să şteargă prin rescrieri succesive, căutate cu lampa fermecată a uni Aladin suav şi tenace, un text iniţial, o lume primordială descriptoare fie al unui signifiant crâmpei din realul contingent, fie al unui motiv salubru dintr-o geometrie ideală? Iosif Haidu ştie că numai pictând devii cu adevărat pictor. O raţiune de perseveraio in esse, o metodă a isomorfismelor, o anume viziune a palimpsestului fac din creaţia lui Haidu analiză şi sinteză matricială a limbajului plastic, ce amintesc într-un fel de poezia antonimică a lui Marcel Benabou şi într-un fel de proza virtuoză a lui Raymond Queneau este re-scriitorul deopotrivă ludic şi pedant, Iosif Haidu reprezintă co-pictorul subtil, acribios, ponderat, combinator, recuperator, recondiţionator, repotenţiator. El nu numai că vede formele şi nuanţele ci şi aude, orchestrându-le ravelian conform ambitusurilor şi sonorităţilor lor funciare, imanente. Dacă cineva s-ar încumeta să elaboreze un Tratat de instrumentaţie a culorilor, atunci cu siguranţă că multe dintre pânzele lui Haidu ar putea deveni elocvente exemple practice or obiecte ale unei spectaculoase şi ingenioase table de materii. Iar dacă altcineva ar risca o caracterizare esenţială a reuşitei demersului plastic actual, probabil că s-ar cădea să pornească de la paradigma picturii ca incident postmodern, ce capătă consistență doar dacă e modulat, reluat, reverberat, narat, repovestit şi , mai ales, dacă aşa cum procedează cu consecvenţă Iosif Haidu, este exersat solemn, ca un autentic eveniment existenţial.”

Liviu DĂNCEANU