Melidonium III- note şi comentarii


Comentarii critice au fost publicate în revista” Singur” din Târgovişte şi pe site-ul acestei publicaţii, pe blogul diasporei româneşti din Germania, iar un articol deosebit apare şi în paginile revistei românilor din U.S.A, „Gândacul de Colorado”.

*

Comentarii pe marginea revistei făcute şi de Emil Nicolae în cadrul emisiunii „Paranteze culturale” (din 8 noiembrie 2011)